تعبیر خواب ققنوس

تعبیر خواب ققنوس

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب ققنوس به شما گزارش دهیمتعبیر خواب ققنوس اگر درخواب ببینید ققنوسی در خانه شما بچه ای به دنیا آورده معنای آن بسیار خوب است و شما به زودی به پول و ثروت زیادی خواهید رسید و به موفقیت می رسید

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

و حتی به عقیده برخی معبران تعبیر خواب بچه دار شدن ققنوس این است که شما گنجی پیدا خواهید کرد. و به موفقیت می رسی د وپیشرفت چشمگیری میکنید

 اگر دختر مجردی خواب پرنده ققنوس ببنیند تعبیرش این است که  به زودی ازدواج میکند و و همسر دلخواه خود را پیدا می کند. و تشکلی خانواده می دهد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ازدواج را مشاهده کنید.)

مطیعی تهرانی میگوید

اگر زنی که بچه دار نمی شود در خواب سیمرغ ببیند  نشانه این است که به زودی صاحب فرزند می شود.

دیدن خواب سیمرغ توسط افراد مسن نیز تعبیر خوبی دارد و به معنای عاقبت به خیری آنان است. و. اتفاقات خوبی برایشان می افتد

اگر در خواب ببینید که گوشت قفقوس می خورید نشانه این است که شخص بزرگی باعث آسایش و آرامش و راحتی تو می‌شود.

دیدن خواب ققنوسی که در حال پرواز است تعبیر خوبی دارد و تعابیری مانند عشق، آزادی و رهایی دارد.

اگر در خواب ببینید پرنده ققنوس شما را از زمین بلند کرد و به هوا برد و دوباره شما را رها کرد و به زمین افتادید

تعبیر خوبی ندارد و اتفاقات خوبی منتظر شما نیست و خبر های بدی به شما می رسد
و برخی معبران گفته اند تعبیرش نیستی و نابودی  و خرابی بعد از بزرگی و نعمت  و جاه و مقام است.

اگر شخصی در خواب ببیند که ققنوس ماده ای را می کشد
تعبیرش این است که دوشیزگی دختری را از بین می برد.
اگر در خواب ببینید که ققنوسی که در دست دارید از دست شما فرار میکند
تعبیرش این است که همسر خود را طلاق می دهید. و زندگیتان خراب میشود و افسرده می شوید

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

8 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
8
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx