تعبیر خواب قلب

تعبیر خواب قلب
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب قلب به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب قلب  بدین معناست که اگر در خواب قلب خود را ببینید
نشان دهنده ی واقعیت ، جسارت ، عشق و روابط عاشقانه است
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
تعبیر خواب دیدن قلب خود در خواب به معنی این است که چطور با احساسات  و عواطف خود کنار می آیید و ابراز احساس می نمایید اگر در خواب قلب بالداری را ببینید
نشانگر نیروی عشقی است که درون شما وجود دارد
و از طریق آن می توانید هر فردی را تحت تاثیر قرار دهید .
تیر کشیدن قلب شما در خواب و یا اینکه خونریزی از آن نشانه افسردگی و غصه فراوان و ترحم می باشد
و به معنی این است که در شرایطی از زندگی تان عشق و محبتی وجود ندارد و پناهی ندارید .
اگر در خواب ببینید که قلبتان راعمل جراحی می کنند و یا پیوند می دهند
نشانگر این است که تحولی وسیع و بزرگ در ارتباطات شخصی تان به وجود خواهد آمد
و یا رابطه ای جدید را شروع می کنید(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب عمل جراحی را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب قلب بدین معناست که اگر در خواب ببینید که قلب شما شکسته است
 نشان دهنده ی این است که در زندگی تان دگرگونی ایجاد خواهد شد
و یا به معنی این است که در مورد سعی و کوششی که در رسیدن به اهداف خود می کنید حامی
و پشتیبان ندارید و عشق در زندگی شما وجود ندارد و شرایطتان متزلزل است
دیدن این خواب نشانه این است که شما دچار پریشانی و نگرانی و دلهره در احساسات خود شده اید و قادر نیستید با آن مواجه شوید .

جابر مغربی میگوید:

اگر ببینی قلب تو پاره پاره شده است، یـعـنـی دل خودت را به هوی و هوس و کارهای باطل و محال  و کارهای غیر قانونی مشغول می‌کنی.

مقالات مرتبط

2 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx