تعبیر خواب قلقلک دادن

تعبیر خواب قلقلک دادن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب قلقلک دادن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب قلقلک دادن خواب دیدن اینکه قلقلک داده می شوید بیانگر این است که نیاز به شوخی و خندیدن در زندگی تان دارید.
شما زندگی را خیلی جدی می گیرید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

آنلی بیتون می گوید:

اگردر خواب ببینید کسی شما را قلقلک می دهد ، نشانه آن است که با نگرانیهایی قابل توجه رو در رو خواهید شد .
اگر خواب ببینید دیگران را قلقلک می دهید ، نشانه آن است که در اثر ضعف و حماقت از سود بسیاری چشم می پوشید.یعنی به خاطر کار اشتباهی که مرتکب شده اید همه چیز های خود را از دست می دهید و خطری نیز شما را تهدید میکند

در سر زمین رویاها آمده:

اگر خواب قلقلک ببیینید نشانه این است که  باید سوءتفاهمی را که مبهم مانده برطرف کنید .
و تمام گرفتاری و مشکلا را حل کنید.

اگر در خواب ببییندی که دماغ شما را قلقلک می دهند و دماغ شما می خارد
نشانه این است که  از شما تقاضای پول خواهند کرد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)
اگر در خواب ببییند که گلویتان را قلقلک می دهند و یا گلویتان می خارد نشانه این است مکه  یک دوره خوب شروع می شود . و زندگیتان سرو سامان می یابد
اگر در خواب ببیینید که یکنفر شما را قلقلک می دهد  نشانه این است که پول فراوانی بدست می آورید .
و در زندگیتان پیشرفت میکندی وبه هر آنجه که می خواهیم می رسید و آرزوهایتان براورده می شود.

اگر در خواب ببینید که شما دیگران را قلقلک می دهید
نشانه این است که برای مدت طولانی بیمار خواهید شد .
و یا غمگین و افسرده می شوید و ترس و نگران هستید و ترس از دست دادن دارید

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx