تعبیر خواب قلک

تعبیر خواب قلک
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب قلک این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب قلک اگر در خواب ببینید قلکی دارید و در حال انداختن پول در آن به نیت پس انداز هستید،
نمادی از بدست آوردن آسایش و آرامش  و ثروت برای شما است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید که قلک پول را از کسی میگیرید
نشان دهنده پیش آمدن دردسرهایی از جانب آن شخص برای شما است.

و اگر خواب ببینید قلک پول را به کسی داده اید نشانه این است که ممکن است شما ناخواسته برای آن فرد دردسرها و مشکلاتی درست کنید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب ببینید که قلک پول خود را گم کرده اید و به دنبال آن می گردید
نشانه این است که در خانواده اوقات تلخی دارید و مشکلاتی برایتان به وجود می آید .
پیدا کردن قلک گم شده نیز نشانه مقاومت شما در مقابل مشکلات  و گرفتارب ها و رسیدن شادی و از بین رفتن نگرانی های شما است

تعبیر خواب خرج کردن پول های قلک:

اگر در خواب ببینید پولهای قلک خود را در می آورید و در ازای چیزی آن را می پردازید
نشانه روزهایی سخت  و دشوار است که ممکن است در کار شما یا در زندگی شخصی شما مشکلات و گرفتاری پدید آید. اگر خواب ببینید پولهای قلک خود را در آورده و به کسی قرض می دهید
نشانه این است که در کارهای فعلی خود به سرمایه گذاری بیشتری احتیاج دارید
.و در کاری سرمایه گزاری شرکت می کنید و موفق می شوید.

اگر خواب ببینید قلکی که پنهان کرده بودید را پیدا می کنید این خواب نشانه پیش آمدن تغییرات و تحولات در روحیات  زندگی شما است
و بسته به حالی که در خواب در هنگام پیدا کردن قلک دارید می تواند  منفی یا مثبت باشد.

در این حالت تعبیر خواب قلک اگر از پیدا کردن آن خوشحال  و شاد باشید
به موفقیت و پیشرفت شما در کارها  و برنامه هایی اشاره دارد که از پیش برای آنها برنامه ریزی  کرده اید.

مقالات مرتبط

1 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
3
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx