تعبیر خواب قمقمه

تعبیر خواب قمقمه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب قمقمه این مطلب را دنبال کنید.در واقع معبران معتقداند؛ که دیدن قمقمه در خواب، نشانگری از تهمت و خیانت میباشد. همچنین تعبیر خواب قمقمه اشاره به، صرفه جویی و پس انداز در پول و وقت نیز دارد.

دیدن قمقمه در خواب، اشاره به غرور و تکبر هم دارد. تعبیر خواب پیدا کردن قمقه به معنی، آگاهی از وجود دشمنان و بدخواهان است.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید؛ گفته میشود.

لوک اویتنهاو می گوید :
 • دیدن قمقمه در خواب به معنی آن است، که کاری از روی بی فکری انجام میدهید.
 • اگر در خواب ببینید که از قمقمه ای آب مینوشید؛ به این معنی است. که از شما خواسته خواهد شد. تا شهادت بدهید.
 • دیدن قمقمه شیشه ای در خواب، نمادی از احساسات پنهان شما میباشد.
آنلی بیتون می‌ گوید :
 • اگر در خواب ببینید، مایعی شفاف داخل بطری است. دلالت بر آن دارد. که شما در تمام مسائل عاطفی، پیروز خواهید شد!
 • تعبیر دیدن قمقمه بچه گانه، به معنای آن باشد. که، یکی از اعضای خانواده یا دوستی، در اوضاع بدی قرار خواهد گرفت.
 • تعبیر خواب قمقمه خالی، نشانگر گرفتاری و مشکلات میباشد.
منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:
 • اگر در خواب دیدید، که قمقمه دارید. یعنی؛ دوست صالح و عاقبت اندیش با شما خواهد بود.
 • اگر دیدید، قمقمه را به کمر بسته اید. و پر از آب بود. به سفری خواهید رفت.
  (برای خواندن تعبیر خواب آب به این صفحه مراجعه کنید.)
 • اگر در خواب دیدید، که تشنه هستید. و از قمقمه آب می نوشید. یعنی؛ نیازتان برطرف و حاجتتان برآورده خواهد شد. اگر آب قمقمه را نصفه نوشیدید. و به زمین ریختید، ناسپاسی می کنید. اگر آب قمقمه را ننوشیدید. به زمین ریختید، مالتان را هدر خواهید داد.

 

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها