تعبیر خواب قهر کردن

تعبیر خواب قهر کردن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب قهر کردن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب قهر کردن در خواب بدین معناست که اگر در خواب ببیند که با معشوق خود قهر کرده اید
نشان دهنده ی این است که معشوق شما در حال حاضر خیلی کمتر به شما فکر می کندو بخش زیادی از خاطراتی را که با شما داشته اند به طور کلی فراموش کرده اند و زندگی جدید را شروع کرده اند و اصلا دیگر به شما فکر نمی کند.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

اگر شخص مرده‌ای از اهل و نزدیکان و بستگان خودت را در خواب ببینی که با تو بحث و بگومگو می‌کند و با تو قهر میکند، یـعـنـی به وصیت او عمل نکرده‌ای و گوش نداده ای.

مطیعی تهرانی میگوید:

اگر در خواب ببیند با کسی و قهر می کنید و او آشنا بود دو حالت دارد:

اگر او با شما دعوا می‌کرد بدین معناست که بیگانه ای به شما محبت  و خوبی و لطف می‌کند
یا با انسانی رو برو می شوید که خیر خواه شماست و کاری میکند که شما را خوشحال کند.
اگر در خواب ببینید که  شما با او دعوا می‌کردید و با او قهر بودید
نشانه آن است که  شما هستید که به دیگری محبت و خدمت  و خوبی می‌کنید که نا آشنا و غریبه است.

اگر دیدید دو نفر با هم قهر می کنند موردی پیش می‌آید که خوشحال می‌شوید و با آرامش زندگی میک نید.

معبرین غربی میگویند:

اگر در خواب با شخص غریبه‌ای مشاجره کنید و قهر کنید
به این معنی است که شما ممکن است در آینده دچار بدشانسی و گرفتاری بشوید.

دعوا و درگیری و قهر کردن در خیابان بیانگر این است که زندگی شما خراب و آشفته می شود.

شیخ طوسی میگوید:

چنان چه کسی ببیند که با عشقش قهر کرده است و چهره اش پریشان و مضطرب است در واقع معانی خوب و خیری در پس آن نهفته است
و بطور یقین در آینده ی نزدیک اطلاعات و اخبار خوشحال کننده ای بدست زن و شوهر خواهد رسید .

تعبیر خواب قهر کردن با مادر:

در تعبیر خواب قهر بودن با مادر آمده است که اگر در خواب ببینید با مادر خود دعوا می کنید و قهر کردید
نشانه آن است که موضوعی باعث ناراحتی و غمگینی شما خواهد شد.

مقالات مرتبط

2 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

5 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
5
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx