تعبیر خواب لاستیک

تعبیر خواب لاستیک

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در این مطلب ما می خواهیم درمورد تعبیر خواب لاستیک شرح دهیم .

در سایت ما می توانید تعبیر خواب آنلاین را ملاحضه نمایید.

حرفایی که در این موضوع گفته می شود فقد جهت اطلاع از برخی اشتباهات و خطا های خود شده است

 منوچهر مطیعی می گوید :

اگر در خواب خود لاستیک ببینید معنی خواب شما نرمش و ملایمت و انعطاف پذیری شما در زندگی است .

این خواب به این معنی است که شما انسانی هستید که زیاد با دیگران بحث نمیکنید و زود می گذرید .

تعبیر خواب ابن سیرین :

اگر در خواب ببینید که سوار ماشین شدید که در ان زمان ماشین نبوده است به منظور وسیله حمل نقل میباشد.)

و حرکت می کند معنی خواب این است که به بزرگی می رسید .

تعبیر خواب لاستیک به معنای این است به سوی کار های بزرگ پیش خواهید رفت

تعبیر خواب امام صادق :

دیدن ماشین در خواب هشت معنی دارد .

1 :دیدن ماشین در خواب عزت آبرو است .

2 :دیدن ماشین در خواب به معنای فرمانروایی است .

3:دیدن ماشین در خواب مرتبه و منزلت است .

4:دیدن ماشین در خواب بزرگی است.

5: دیدن ماشین در خواب هبیت است .

6: دیدن ماشین در خواب خرمی و شادمانی و سرور است .

7: دیدن ماشین در خواب رفعت و مهربانی است.

8: دیدن ماشین در خواب راحتی کار هاست .

اگر در خواب ببینید که به تنهایی رانندگی می کنید معنی خواب این است که یک تغییر وضعیت کلی در زندگی خود خواهیت داشت.

اگر در خواب دیدید که با خانواده در ماشین هستید معنی خواب این است که درباره شما حرف زیاد است و باید از خود درباره این حرفا دفاع کنید .

اگر در خواب دیدید که با عشق  رد ماشین هستید معنی خواب این است که باید بر هوس های خود غلبه کنید .

اگر در خواب همراه نامزد و دوستان در ماشین هستید . معنی خواب شما این است که نقطه ضغف های شما نمایان می شود .

اگر در خواب دیدید که با اشخاص دیگری در ماشین هستید معنی خواب شما این است که نباید دروغ را قبول کنید.

امیدواریم تعبیر خواب لاستیک را فرا گرفته باشید

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx