تعبیر خواب لاک قرمز

تعبیر خواب لاک قرمز
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب لاک قرمز این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب لاک قرمز نشانه بی عدالتی و غم و اندوه در زندگی است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب لاک قرمزی را ببینید که آن به ناخن های خود میزنید
نشانه این است که فردی پشت سر شما بد گویی میکند و ناسزا میگوید.

اگر در خواب ببینید که لاک به رنگ قرمز دارید و آن را به ناخن های فرزندتان میزنید
نشانه این است که اتفاقات خوب و خوشی برایتان می افتد که بسیار هیجان انگیز است.

اگر در خواب ببینید که همسرتان برای شما لاک قرمز میخرد
نشانه این است  که پول ودارایی زیادی به شما می رسد و به خوشی و سعادت می رسید

ابراهیم کرمانی میگوید

تعبیر خواب دیدن لاک قرمزنشانه این است که  غم و غصه ها از شما دور خواهند شد و شاد می شوید.

اگر در خواب ببینید که مادرتان برای تولد شما لاک قرمز می خرید
نشانه این است که در اتفاقی که برایتان می افتد جان سالم به در می برید

اگر در خواب ببینید که لاک قرمزتانرا به ناخن پایتان میزنید
نشانه این است که فردی قصد دارد شما را زمین بزند

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب دستان دوستان نزدیک خود را لاک قرمز می‌زدید
این خواب به شما می‌گوید که عشقتان عقایدتان را تحسین  و تشویق خواهد کرد
و در انجام کارها به شما کمک فراوانی خواهد کرد. و شما را به آرزو و خواسته هایتان می رسانند
اگر دستان غریبه ای را لاک  قرمز می‌زدید
بیانگر این است که مورد حسادت همکاران و دوستان قرار خواهید گرفت.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب ببینید که لاک قرمزی را از مغازه لباس فروشی می خرید
نشانه این است که دیگران در مورد شما شایعاتی را میگویند و میخواهند که شما را از جامعه طرد کنند

دیدن لاک قرمز نشانه این است که اگر ببیند که از روی دستتان پاک می شود
نشانه این است که در زندگی ضرر و زیان مالی می بینید و دارایی خود  را از دست می دهید .

تعبیر خواب لاک قرمزبدین معناست که اگر ببینید که لاک قرمزی را می خرید و آن را گم میکنید
نشانه این است که خبر های خوبی به شما می رسد و در منطقه ای خانه ای می خرید و در آنجا زندگی می کنید.(در صورت تمایل میتوانیدتعبیر خواب خانه را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب لاک قرمز بدین معناست که اگر ببییند که ان را به دوستتان می دهید نشانه این است که در درس و کارهای خود موفق می شوید و دست به عملی می زنید و در آن کار نتیجه خوبی دریافت میکنید

اگر در خواب لاک قرمز را ببینید که آن را از جاییی پیدا میکنید و از آن استفاده میکنید نشانه این است که در زندگی شما تغییراتی رخ میدهد  که این تغییرات میتواند خوب و مثبت باشد و حالتان را خوب کند

اگر در خواب لاک قرمزی را ببینید که آن را به خواهرتان هدیه می دهید نشانه این است که به جایی دعوت میشوید که در انجا فردی به شما ارزش می دهد و شما را به همسری خود قبول میکند

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

3 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها