تعبیر خواب لاک مشکی

تعبیر خواب لاک مشکی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن ازتعبیر خواب لاک مشکی این مظلب را دنبال کنید.تعبیر خواب لاک مشکی نشانه مشکلات و خستگی هایی در زندگی است.

اگر در خواب ببیند که لاک مشکی دارید و آن را به ناخن های خود میزندی نشانه این است که اتفاق عجیبی برایتان می افتد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب کامل و واقعی را مشاهده کنید.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب دستان دوستان نزدیک خود را لاک مشکی می‌زدید
این خواب به شما می‌گوید که عشقتان عقایدتان را تحسین وتشویق خواهد کرد و در انجام کارها به شما کمک فراوانی خواهد کرد. وشما را به موفقیت می رساند و به اهداف خود می رسید
اگر دستان غریبه ای را لاک مشکی  می‌زدید بیانگر این است که دیگران به شما خیانت می کنندو شما را فریب خواهند داد

اگر درخواب ببینید که همسرتان برای تولد شما لاک مشکی میخرد
نشانه این است که بین شما و همسرتان عشق و محبت بیشتری به وجود می آید و در زندگیتان به آرامش می رسید.

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب ببینید که به انگشتان پایتان لاک مشکی می زنید نشانه این است که در زندگی پیشرفت میکنید و در شغل و حرفه خود مقامی به دست می آورید و به جایگاهی میرسید.

اگر ببینید که در حال زدن لاک مشکی به ناخن هایتان هستید و فردی شما را هول میدهد
نشانه این است که دشمنان زیادی در اطرافتان هست که میخواهند شما را اذیت کنند(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

اگر ببینید که لاک مشکی را از خانه دوستتان پیدا میکندی و آن را برای خود بر میدارید
نشانه این است که همسرتان در زندگی به شما خیانت خواهد کرد و شما را رها میکند و شما تنها می مانید.

اگر در خواب ببینید که برادرتان لاک مشکی میزندنشانه این است که تصادف میکنید و در این تصادف ممکن است که پاهای خود را از دست بدهید.

اگر در خواب ببینید که لاک مشکی را به دوستتان می دهید که بسیار فقیر و نیازمنداست
نشانه این است که در سرمایه گذاری شرکت میکنید و در این سرمایه گذاری پول زیادی را به دست می آورید

تعبیر خواب لاک مشکی بدین معناست که اگر آن را به پاهای خود بزنیدنشانه این است که با جنس مخالف صحبت میکنید واو به شما پیشنهاد ازدواج می دهد و میخواهد که شما را به عنوان همسر خود قبول کند

اگر بیند که لاک مشکی شما گم شدهاست نشانه این است که در نزدگی خبر های بد و ناراحت کننده ای به شما می رسد و آرامش اززندگی شما بیرون میرود.

اگر ببینید که ازمغازه ای لاک مشکی میخرید و آن را به خواهرتان میدهید نشانه این است که اخر هفته خوشی را در پیش دارید ودر این هفته اتفاقات خوبی برایتان رقم می خورد.

تعبیر خواب لاک مشکی بدین معناستک ه اگر درخواب ببینید که لاک مشکی دارید و ان را به دیگران می دهید تا ازان استفاده کنند نشانه این است که کار غیر قانونی انجام می دهید که همه را نارحت خواهد کرد و اعتبار و آبروی شما می رود

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها