تعبیر خواب لباس عزاداری

تعبیر خواب لباس عزاداری

فهرست مطالب

اگر می خواهید تعبیر خواب لباس عزاداری را بدانید در ادامه مطلب ما با همراه باشید .

برای تعبیر خواب آنلاین می توانید از گفتگو اختصاصی استفاده نمایید

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر لباس سیاه رنگ برای پادشاه و یارانش و قاضی و رئیس محسوب می شود

که به اندازه ارزش و قیمت لباس بزرگی و حکومت و شرف و عزت به دست می اورند.

 ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر شخصی در خواب مرده ای که برای او بیگانه است بخاطر عزا و یا مصیبت مشکی پوش شده است و به نشانه ان است که با یک غریبه  مشاجره خواهید داشت یا اینکه موضوعی کلافه کننده و گیج کننده بر سر راه شما قرار می گیرد و شما را بر سر دو راهی قرار می دهد . و اگر ان شخص اشنا باشد نیکو و خیر است و می تواند نوید بخش شروع ایده ال با اتفاقات خوش باشد .

انلی بیوتن نیز می گوید:

اگر در خواب ببینید دیگران لباس مشکی عزاداری بر تن دارند . نشانه ان است که دوستانتان مضطرب و پریشان خواهند شد و شما نیز از موقعیت دوستان خود اندوهگین خواهید شد .

 

جابر مغربی می گوید:

تعبیر پوشیدن لباس سیاه برای کسی که معمولا لباس سیاه می پوشد خوب و نیک است ، ولی اگر معمولا لباس سفید می پوشد تعبیر بدی برای دین و دنیای او وجود دارد .

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که با لباس مشکی در مراسم خاکسپاری کسی شرکت کرده اید .

یعنی یکی از نزدیکان خود را از دست می دهید .

1 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx