تعبیر خواب لباس عزاداری

تعبیر خواب لباس عزاداری
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر می خواهید تعبیر خواب لباس عزاداری را بدانید در ادامه مطلب ما با همراه باشید .

برای تعبیر خواب آنلاین می توانید از گفتگو اختصاصی استفاده نمایید

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر لباس سیاه رنگ برای پادشاه و یارانش و قاضی و رئیس محسوب می شود

که به اندازه ارزش و قیمت لباس بزرگی و حکومت و شرف و عزت به دست می اورند.

 ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر شخصی در خواب مرده ای که برای او بیگانه است بخاطر عزا و یا مصیبت مشکی پوش شده است و به نشانه ان است که با یک غریبه  مشاجره خواهید داشت یا اینکه موضوعی کلافه کننده و گیج کننده بر سر راه شما قرار می گیرد و شما را بر سر دو راهی قرار می دهد . و اگر ان شخص اشنا باشد نیکو و خیر است و می تواند نوید بخش شروع ایده ال با اتفاقات خوش باشد .

انلی بیوتن نیز می گوید:

اگر در خواب ببینید دیگران لباس مشکی عزاداری بر تن دارند . نشانه ان است که دوستانتان مضطرب و پریشان خواهند شد و شما نیز از موقعیت دوستان خود اندوهگین خواهید شد .

 

جابر مغربی می گوید:

تعبیر پوشیدن لباس سیاه برای کسی که معمولا لباس سیاه می پوشد خوب و نیک است ، ولی اگر معمولا لباس سفید می پوشد تعبیر بدی برای دین و دنیای او وجود دارد .

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که با لباس مشکی در مراسم خاکسپاری کسی شرکت کرده اید .

یعنی یکی از نزدیکان خود را از دست می دهید .

مقالات مرتبط

1 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx