تعبیر خواب لوح محفوظ

تعبیر خواب لوح محفوظ
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب لوح محفوظ به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب لوح محفوظ  به معنی لوحی که در آسمان است و همه امور در آن نوشته شده است و ثبت شده است
دیدن لوح محفوظ در خواب، برای بیننده خواب به معنی رسیدن به علم و حکمت است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

 

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن لوح  محفوظ در خواب، دلیل علم و حکمت و دانایی است.

جابر مغربی می گوید:

اگر ببیند به قلم چیزها بر لوح محفوظ نوشت، دلیل که کارش نیکو  و خوب شود.

اگر دید نام او در آنجا نوشته است و ثبت شده است،  بدین معناست که اجلش  و مرگ او نیز نزدیک است و یا اتفاقات بدی برایش می اتفد که نگران کننده است

دیدن لوح محفوظ که طفلان بر آن چیزی نویسند و خوانند در خواب شش صورت و معنی دارد:

زیادتی مال و ثروت و .پسر.علم.هدایت.فرمانروایی.حکمت و دانایی

اگر بیند به قلم چیزها بر لوح محفوظ نوشت، دلیل که کارش نیکو شود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب قلم را مشاهده کنید.)

اگر در خواب ببینید که در لوح محفوظ شعری نوشته است نشانه این است که خبر های خوبی به گوش او می رسد و وصال او نزدیک است و او به فرد مود علاقه خود می رسد

اگر در خواب ببینید که درکودکی درون لوح محفوظ نوشته را ثبت میکند نشانه این است که شما قصد انجام کاری را دارید و به دلیل اینکه مردد هستید که به اتمام می رسد یا نه انجام نداده اید باید بدانید که کار شما به خوبی و درستی پیش می رود و در این کار پیشرفت  میکنید و نتیجه خوبی را دریاتف میکنید.

اگر درببنید که زنی لوح محفوظ دارند نشانه این است که فریب و نیرنگ و حیله گری در میان است.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها