تعبیر خواب لک لک

تعبیر خواب لک لک

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب لک لک این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب لک لک ، نشانه شادی و زندگی جدید، ازدواج و بارداری است.
و همچنین تعبیر دیگ آن نشانه خلاقیت و نو آوری و پاکسازی است.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن لک لک به خواب ، دلیل بر زنی است بی آزار و عاقبت اندیش و با اصالت اگر بیند لک لک داشت، بدین معناست که  با فردی با اصل و نصب صحبت می کند

اگر دید لک لکی بر بام خانه او نشست، دلیل است مهتری به خانه او آید.
اگر  در خواب بیند که لک لک را کشت بدین معناست که دشمنی می کشد.

اگر در خواب ببینی لک لک داری، یـعـنـی با چنین کسی ارتباط و دوستی  و مصاحبت خواهی داشت.

تعبیر خواب لک لک آسیب دیده:

دیدن لک لک آسیب دیده،بدین معناست که  آسیب کوچکی از یکی از دوستانتان به شما خواهد رسید که به زودی برطرف می شود. نگران نباشید ولی مراقب باشید تا صدمه نبینید.

یوسف نبی علیه السلام میگوید:

دیدن لک لک به معنای روزی پاک و  نعمت حلال است.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی لک لک بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبری از شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک و ثروتمند به گوش تو می‌رسد و از آن شاد و خرم و خوشحال می‌شوی.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن لک لک درخواب چهاروجه است .

اول : مردی دهقان .

دوم : پادشاهی ضعیف و ناتوان .

سوم : پاسبان .

چهارم : غریبی و درویشی ( شخص غریب وفقیر و ندار )

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را در کمترین زمان مشاهده کنید.

اگر در خواب لک لکی دیدید که نوزادی را با خود می برد به این معنی است که به زودی باردار و صاحب فرزند می شوید.

اگر در خواب دیدید که لک لک به مار حمله کرد تعبیرش این است که بر دشمن پیروز  و موفق خواهید شد. همچنین این خواب نشان دهنده دوستانی خوب است که قصد دارند  به شما کمک کنند.

اگر در خواب ببینید که از لک لک دور می شوید نشانه این است که به زودی از عزیزانتان جدا می شوید.

4 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx