تعبیر خواب لگد زدن

تعبیر خواب لگد زدن

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب لگد زدن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب لگد زدن در خواب نشانه این است که امور  و کار های شما، سخت خواهد شد و مشکلاتی برای شما پیش خواهد آمد و گرفتار می شوید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
همچنین اگر خود بیننده خواب از کسی یا حیوانی ضربه ای ببیند  و یا حیوانی به او لگد بزند نشانه این است که کارش سخت خواهد گردید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی در خواب دید که به کسی لگد زده است  نشانه این است که حال و روز فردی که لگد خورده است بد خواهد شد.

اگر ببینی شتری به تو لگد زده است، بیانگر این است که در اثر مسافرت و سفر کردن دچار زحمت و مشقت و سختی می‌شوی.

اگر ببینی گاوی به تو لگد زده است،  نشانه این است که دچار ضرر و زیان مالی  می‌شوی.

آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب ببینید که خر به شما لگد می زند نشانه روابط نامشروع است.

لگد زدن قاطر به شما در خواب نشانه این است که شما از ازدواج کردن پشیمان خواهید شد.

اگر خواب ببینید اسبی به شما لگد می زند، نشانه ‌آن است که به خواستگاری زنی می‌روید که شما را نمی‌پذیرد و قبول نمی کند. و به علت بیماری و عدم سلامت زندگی نابسامان و سختی خواهید داشت.

اگر در خواب ببینید که شما حامله هستید و بچه شما در خواب درشکم شما لگد میزند نشانه پیش آمدن اتفاقات خوب و خوشایند است زیرا حامله بودن نیز در خواب تعبیر خوب و مثبتی دارد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب حامله بودن را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیرهای لگد زدن عبارت‌اند از:
  1. اشکال و نقص در کار
  2. ضرر و زیان
  3. غم و اندوه و ناراحتی
  4. فساد زن و عیال مرد
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx