تعبیر خواب لیزر کردن

تعبیر خواب لیزر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب لیزر کردن این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب لیزر کردن بدین معناست که  اگر در خواب ببینی که ساعد تو پر مو است
و آن را لیزر میکنی معنی خواب این است که یا بدهکار می شوی و یا غمگین و یا شریکت را از دست می دهی.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید
دیدن لیزر کردن  موی زیر بغل را نرسیدن به هدف می داند و نشانه این است که به خواسته و آرزو های خود نمی رسید و اتفاقات بدی در زندگیتان می افتد

اگر از عورت زن مو در امده باشد و آن را لیزر کند معنی خواب این است که از فرزندانش به او غم می رسد
و در زندگی مشکلاتی برایش به وجود می اید که ناراحت کننده است و باعث افسردگی او می شود

اگر از آلت تناسلی مرد مو در امده باشد و آن را لیزر کند معنی خواب این است که به واسطه فرزندان شاد می شوی
و در زندگی به آرامش و خوشی می رسی

مطیعی تهرانی میگوید

اگر سینه تو پر مو شده باشد و آن را لیزر کنی معنی خواب تو این است که بدهکار می شوی
و فردی به تو خیانت می کند وتو را فریب می دهد و باعث اذیت و آزار تو می شود

اگر کتف تو پر مو شود  و آن را لیزر کنی معنی خواب تو این است که از جایی به تو مال و پول و ثروت زیادی می رسد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

اگر پشت گردن و یا در پیشانی تو مو در آید و آن را لیزر کنی معنی خواب بدهکار شدن است.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب ببینی که پیشانی تو مو در آورده است و ان را لیزر میکنی
معنی خواب این است که بدهکار می شوی و فردی به تو بدی میکنید
و اگر موی پیشانی شما سفید یا قرمز باشد معنی این خواب این است که آن بدهکاری از طرف زن و فرزند به تو تحمیل شده است.

دیدن  لیزر کردن موی حیوانات در خواب به معنی به دست آوردن مال کم است.
و نشانه این است که روزی کمی به شما می رسد
 لیزر کردن موی زیر بغل در خواب به معنی نرسیدن به خواسته  و آرزو و خوشی است
و همچینین  نشانه غلبه بر دشمن است.

تعبیر خواب لیزر کردن بدین معناست که اگر در خواب ببینی که موهای پشت گردن خود را زده ای و لیزر کرده اید
معنی این خواب این است که بدهکاری خود را خواهی داد. و تمام گرفتاری و مشکلات شما رفع می شود

اگر در خواب ببینید که موهای پای خود را لیزر میکنید نشانه این است که به جاهای خوبی سفر میکنید
که در انجا اتفاقات خوبی برایتان می افتد که بسیار خوشحال کننده است و اتفاقات خوبی برایتان می افتد

لیزر کردن موهای صورت در خواب نشانه این است که در زندگی به آرامش می رسید
و خبر های خوبی به مشا می رسد که باعث خوشحالی شما می شود

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx