تعبیر خواب لیوان

تعبیر خواب لیوان
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب لیوان این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب لیوان در خواب، نشانه زن یا خدمتکار  و کنیز است و لیوان پر به زن حامله و باردار تعبیر میشود.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب ليوان  در خواب نشانه دوست و مصاحب شماست و کسي است که با او مشورت  و گفت و گو مي کنيد
و از او کمک مي خواهيد و در شرايط سخت نياز شما را بر طرف مي کند.

تعبیر خواب لیوان بدین معناست که اگر در خواب ببينيد ليواني کوچک و فلزي داريد
نشانه این است که تنگ روزي  و فقیر مي شويد و مشکلاتی برایتان پیش می آید.
و در معاش شما مضيفه مي افتد و چنانچه در خواب ببينيد ليوان های بزرگی دارید که به رنگ های مختلف هستند
ودیدید که روی لیوان با رنگ های زیبایی چون آبی و سبز و غیره … روی آن طرح را کشیده اندنشانه آن است که معاش شما تامين مي شود(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب رنگ ها را مشاهده کنید)

رنگ ليوان هر چه صاف تر و شفاف تر باشد بهتر است.
تعبیر خواب ليوان بلور روشن و صاف  نشانه کامروائي و خوشبختي  و سلامتی است
به خصوص اگر مرد جواني در خواب ببيند ليواني از بلور صاف و روشن و تراش دار در دست دارد
نشانه آن است که با زني دلخواه و مورد علاقه اش  ازدواج مي کندو با او تشکل خانواده می دهد.

در سرزمین رویاها آمده:

تعبیر خواب لیوان بدین معناست که اگر درخواب لیوان ببینید نشانه خوش شانسی در زندگی است.

اگر در خواب ببینید که شما به مراهی یک زن هستید که لیوان می فروشد
نشانه ان است که خوشبخت و عاقبت بخیر می شوید.

اگر در خواب ببینید که یک لیوان آب می نوشید نشانه آن است که بزودی ازدواج می کنید و تشکیل خانواده می دهید.

اگر در خواب ببینید که  دریک لیوان نوشابه دیگر می نوشید نشانه این است که اتفاقی برایتان می افتد.

اگر در خواب ببینید که یک لیوان خالی را می شکنید نشانه آن است که یکی از عزیزان خود را از دست می دهید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx