تعبیر خواب مار افعی

تعبیر خواب مار افعی

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب مار افعی این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب ما افعی بدین معناست که اگر کسی در خانه خود افعی دید، دشمنی خانگی دارد
و اگر آن را در صحرا و بیابان دید، دشمن او بیگانه است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر افعی را در جایی چنبره زده دید،  نشانه این است که دشمن در کمین اوست تا ضربه خود را وارد کند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

جنگیدن با مار افعی و مار دلالت بر منازغه با دشمن دارد که در صورت پیروزی، بر دشمن پیروز خواهد شد.
خوردن گوشت افعی، نشانه خیر و سود و منفعت است.

مطیعی تهرانی میگوید

فرار افعی زبونی و ضعف دشمن است. اگر ببینید افعی شما را چند بار نیش زد ولی شما فرار کردید،
از واقعه بدی پریشان خواهید شد و به شما زیان خواهد رسید. و روحیه شما را تضعیف خواهد کرد

اگر زنی جوان خواب مار افعی را ببیند، نشانه آن است که کسی می خواهد او را فریب دهد و به دردسر بیاندازد.

اگر در خواب ببیند که مار افعی از او می گریزد،  نشانه این است که در مقابل حمله های دیگران مقاوم خواهد بود
و پیروز می شود و در مقابل سختی ها ایستادگی میکند

انلی بیتون میگوید

تعبیر خواب مار افعی بدین معناست که اگر در خواب مار افعی را بببنیید که مادر شما را نیش می زند
نشانه این است که در زندگی بیداری گرفتار مشکلاتی می شوید
که خلاص شدن از این مشکلات سخت و دشوار است و باعث ناراحتیتان می شود

اگر در خواب ببینید که مار افعی کودکی را نیش می زند نشانه این است که خبر های بدی به شما می رسد
که ناراحت کننده است و باعث آزار و اذیت و عذاب شما می شود

اگر در خواب مار افعی را به رنگ سفید ببینید نشانه این است که فردی به شما کمک و یاری می رساند
و باعث  خوشحالی شما می شود

اگر در خواب مار افعی به رنگ مشکی و خال مشکی ببینید نشانه این است که فردی نیز به شما نیاز پیدا میکند
ولی شما نیز به او یاری و کمک نمی رسانید و او را از خودتان نا امید می کنید

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx