تعبیر خواب مار سفید

تعبیر خواب مار سفید

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد مار سفید به شما گزارش دهیم

تعبیر خواب مار سفید بدین معناست که اگر در خواب یک مار سفید به شما حمله کند نشانگر مشکلات ارتباطی است.

دیدن مار سفید در خواب به معنای این است که آغاز جدیدی برای شما می‌تواند اتفاق بیفتد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

مارهای سفید در خواب معنای مثبتی دارند و به بخش پاک روح شما اشاره می‌کند.

اگر در خواب خود با تهدیدی از مار سفید مواجه شده‌اید، اشاره دارد به اینکه با ناخودآگاه خود کنار بیاییم کار سخت و دشواری است.

اگر در خواب دیدید که مار سفیدی نصف شده است، این نشانگر آن است که شما باید بهتر با موقعیت‌های اجتماعی سازگار شوید.

اگر در خواب بچه مار سفیدی را ببینید نماد این است که زمانان رسیده است که با سرمایه ثروت و پول خود بهتر عمل کنید.

اگر در خواب مار سفیدرنگی شمارا بترساند نشانه آن است که شما در حال تلاش برای غلبه بر مشکل یا فرد دردسر سازی هستید. و مشکلاتی برایتان به وجود می اید

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب مار سفیدرنگی را بروی چمن یا شن ببینید این خواب به شخص خاصی یا موقعیتی مربوط می‌شود که احتمالاً در زندگی واقعی به شما آسیب می‌رساند.

اگر در خواب بیند که مار سفیدی بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند.اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است.
اگر بیند که مار  سفید را به دو پاره کرد، دلیل است ,که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.

مار سفید در خواب،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید
,و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید
و دشمنی است ,زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست,

تعبیر نگاه کردن به چشم مار در خواب

چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است ,و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است.

در خواب خیره نگریستن به چشم مار  سفید را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند ,که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار.

اگر در خواب دیدید ماری سفید  را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی ,به سراغ شما می آید. و ناراحت می شوید

جابر مغربی در رابطه با دیدن مار بزرگ در خواب می گوید، اگر ببینید که مار بزرگ  سفید شما را بلعیده است ,یعنی دشمن شما را به هلاکت می رساند یا اگر ببینید سوار بر مار بزرگ سفید شده اید که رام شما می باشد،یعنی یکی از دشمنان بزرگ فرمانبردار شما خواهد بود.

2.8 6 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

16 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
16
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx