تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

به نظر شما تعبیر خواب مار چه می تواند باشد. و آیا دیدن آن نشانه خوبی در خواب است؟

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد حتما همراه ما باشید.

مار در واقعی به نمای خطری است. که شما از آن خبری ندارید. و در کمین شما به انتظار نشسته است. در واقع مار دشمنی پنهان و زیباست که شاید در ابتدا او را دوست خود بپندارید.

اما این دوست خوش خط و خال شما را فریب خواهد داد. و شما با وجود بی خبری از آن به شما حمله می کند. مار حتی می تواند نماد زنی باشد، که در عین داشتن دولت بسیار خطرناک و دوست داشتنی باشد.

خیره نگاه کردن به چشمان مار در خواب خوب نیست. و تعبیری منفی در پی دارد. کشتن مار در خواب به معنای پیروزی بر دشمن است. اما؛ بعد از مدتی پشیمان خواهید شد.

در سایت تعبیر خواب تعبیرک؛ خواب های شما را در کمترین زمان تعبیر خواهد شد.

مار از نظر حضرت یوسف می تواند بلایی باشد، از که دشمن ما به ما برسد. دیدن مار در خواب نشانه مشاجره و خیانت نیز می‌تواند باشد. و این که باید مراقب دشمنان خود باشید.

اگر ماری شما را نیش بزند، در واقع دشمن های شما به شما آسیب خواهند رساند. اگر از شکم فرزند شما ماری بیرون آید. نشانه دشمنی و خصومت است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن مار در خواب ده تعبیر متفاوت دارد. که به شرح زیر است.

 1. دشمن پنهان
 2. سلامتی
 3. زن
 4. مراد
 5. سیلاب
 6. سپه سالاری
 7. پسر
 8. پادشاهی
 9. دولت
 10. زندگانی

تعبیرخواب ابن سیرین

 • دیدن مار در خواب اشاره به؛ دشمنی دارد. که از نظر ما پنهان و قابل دیدن نیست.
 • دیدن مار در خانه، به معنای به وجود آمدن مشکلات خانوادگی است.
 • چنانچه دیدید، دو مار با یکدیگر در حال جنگ هستند. یعنی دشمنان شما با یکدیگر به مبارزه خواهند پرداخت.
آنلی بیتون می گوید:
 • دیدن مار در خواب می تواند؛ نشانه دچار شدن به مشکلات و غم باشد.
 • کشتن مار در خواب؛ نشانگر استفاده از فرصت هایی است. که در زندگی برایتان پیش خواهد آمد.
حضرت یوسف می گوید:
 • در صورتی که شما در خواب مار ببنید، دچار آسیب و مشکل از سمتی دشمنان خود خواهید شد.
 • اگر ببنید از شکم شما مار خارج می شود. به معنای فرزندی است. که با شما بسیار جنگ و دعوا می کند.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

30 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
30
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx