تعبیر خواب ماسک زدن

تعبیر خواب ماسک زدن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب ماسک زدن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب ماسک زدن دیدن اینکه شما ماسک می گذارید بیانگر این است که تلاش  و کوشش می کنید کسی باشید که نیستید و یک شخصیت دیگر را نشان دهید
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

شما تلاش می کنید که احساس و عواطف حقیقی تان را پنهان کنید و فقط نصف حقایق را نشان دهید
اگر شما با در آوردن ماسکتان مشکل دارید پس بیانگر این است که خود واقعی تان گم شده است یا محو شده است
و شخصیت واقعی شما پنهان شده است .

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید ماسک بر چهره زده اید ، نشانه آن است که از رفتار شما نسبت به فردی عزیز تفسیر نادرستی صورت می گیرد .
و همین امر باعث سوء تفاهم  و اشتباه می شود ، اما سرانجام این واقعه به نفع و به سود و منفعت  شما تمام می شود.

دیدن یک ماسک در خواب ، علامت آن است که شخصی نسبت به شما بی وفایی خواهد کرد و شما را تر ک می کند
اگر خواب ببینید دیگران ماسک بر چهره زده اند، علامت آن است که در آینده با حسادت و ریاکاری مبارزه می کنید.
اگر دختری خواب ببیند ماسکی بر چهره دارد ، علامت آن است که می کوشد و تلاش می کند
از فرد مهربانی  و دلسوز و کار بلدد سوء استفاده کند و او را بازی دهد.
اگر دختری خواب ببیند ماسک از چهره برمی دارد یا دیگران چنین کاری می کنند
علامت آن است که جاه طلبی او بی پاسخ خواهد ماند . باید فروتنی را پیشه خود سازد.
اگر در خواب ببینید که فردی کرونا گرفته است و بر صورت ماسک زده است نشانه پیشامد اتفاقات بد است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب کرونا گرفتن را مشاهده کنید.)

مطیعی تهرانی میگوید:

اگر زنی در خواب ببیند که روبنده دارد کاری در جهت حفظ حرمت زنانه خویش انجام می دهد.
روبنده مرد و شوهری است متعصب و سختگیر که پاس خانواده را دارد.اگر ببینید که روبنده بسته اید
شوهری آن چنان که گفته شد خواهید داشت. روبنده برای مردان در خواب خوب نیست.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

2 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها