تعبیر خواب ماهی شکم پر

تعبیر خواب ماهی شکم پر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در این مطلب میخواهیم تعبیر خواب ماهی شکم پر را برای شما شرح دهیم.

ماهی ممکن است به شکل های مختلف در خواب انسان دیده شود .ممکن است خواب ببینیم ماهیگری می کنیم , ماهی می خوریم , ماهی می فروشیم و… که هر کدام تعابیری دارد.

معبران تعابیر متفاوتی درباره دیدن ماهی در خواب آورده اند .یوسف نبی معتقد است تعبیر خواب ماهی به معنای ,روزی می باشد . اما خوردن ماهی نشانه های دیگر هم دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

 

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب خوردن ماهی:

  • اگر فردی در خواب ببیند که ماهی کپور می خورد نشانه این است که بزودی بی پولی به سراغ فرد می آید.
  • دیدن ماهی در خواب می تواند نشانه برنده شدن در قرعه ها یا افزایش در آمد به طور ناگهانی نیز باشد.
  • اگر تمیز کردن ماهی و پخته شدن آن را به طور واضح ببینید و سپس آن را میل کنید یعنی پول ثروت به شما جذب خواهد شد.
  • اگر مشاهده کردید که انواع ماهی را در کنار هم میل می کنید نشانه بسیار خوبی است و به معنی موفقیت می باشد.

در تعبیر خواب آنلاین می توانید خواب های خود را در لحظه تعبیر کنید

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب ببیند که ماهی می خورد نشانه این است که از غلام خود ضرر می بیند. همچنین بعضی این خواب را به معنای سفر کردن تعبیر می کنند.

جابر مغربی می گوید

اگر ماهی که تازه پخته شده است را می خورد یعنی به اندازه همان ماهی مال حاصل می کند و به روزی آن افزایش می یابد

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگرچه در خواب خود ببینید که ماهی را کامل بلعیدید طمع می‌کنید و دچار حرص و آز می‌شوید و اگر غذای ماهی را بخورید به نعمت میرسید.

اگر دید ماهی، خورده  شده شور است (هر نوعی باشد چه دودی چه تازه) بلا و مصیبت گرفتار می شود.

آنلی بیتون ‌گوید:

به طور کلی دیدن ماهی در خواب می تواند نشانه دوستی محکم و پایدار باشد که نشانه خوبی دارد.

شما می توانید نظرات و سوالات خود را در پایین این مقاله برای ما کامنت کنید. همکاران ما در کمترین زمان به سوالات شما پاسخ گو هستند.

اگر ماهی شکم پر بخریم به معنای رسیدن به ثروت و شادمانی است و می توانید برای تعبیر خواب خریدن ماهی به صفحه آن مراجعه کنید

خوردن ماهی

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

3 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها