تعبیر خواب مداد

تعبیر خواب مداد
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب مداد به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب مداد نشانه، خلاقیت و ایده های جدید است. همچنین بیانگر انتقال اطلاعات وایده های جدید به دیگران نیز می باشد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب مداد ، نشانه آن است که رزق و روزی فراوان به شما می رسد و شما نیز به تمام آرزو ها و خواسته های خود می رسید.
اگر در خواب ببینید که مدادی می گیرید نشانه ان است که روزی شما زیاد می شود.

اگر خواب دید که مداد ، لباس او را سیاه کرد ،نشانه آن است که به شما ضرر و زیان فراوان می رسد.

آنلی بیتون میگوید:

دیدن مداد در خواب ، نشانه انجام کارهایی مطلوب است .

اگر دختری خواب ببیند با مداد می نویسد ، نشانه آن است که در امر ازدواج خوشبختی و سعادت نصیبش خواهد شد .
اما اگر جمله هایی را که در خواب با مداد نوشته است پاک کند
علامت آن است که از نامزد  و یا همسر و معشوق خود مأیوس و دلسرد  و نا امید خواهد شد .

کارل یونگ میگوید:

تعبیر خواب دیدن مداد در خواب این است که شما اثری موقتی در یک موقعیت و شرایط می گذارید.
ممکن است بیانگر رابطه ای باشد که طولانی  مدت نخواهد شد.

اگر در خواب ببینید که  نوک مداد در انگشتتان گیر کرد نشانه این است که،
نیاز دارید شروع کنید و دست به کار شوید و حرفها و ایده هایتان را عملی کنید و انجام دهید.

دیدن مداد شکسته در خواب این است که هر آنچه که شما را می ترساند باعث آسیب شما خواهد شد.
احتمالا به همین دلیل چندین شکست درمسائل شخصی و کاری خواهید داشت.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر کسی در خواب ببیند که مداد در دستانش شکسته  است تعبیرش به معنای ضرر و زیان است.

نوشتن با مداد شکسته آنست که شما به قدرت می رسید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

2 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها