تعبیر خواب مدفوع

تعبیر خواب مدفوع
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب مدفوع این مطلب را دنبال کنید.

دیدن مدفوع در خواب، بر پول و یا رهایی از غم و رنج تعبیر شده است. تعبیر خواب مدفوع؛ مربوط به مالکیت، غرور، شرم، پول و مسائل مالی میباشد.

تعبیر خواب مدفوع بچه به معنی، پاداش بزرگی است که، به شما داده خواهد شد. هر چه مدفوع سیاه تر باشد، موفقیت شما نیز بیشتر خواه بود. اگر کسی ببیند که در خواب، در بسترش مدفوع میکند، نشانگر این است که، زنش را طـلاق داده. و به بیماری طولانی مبتلا میگردد.

تعبیر خواب ابن سیرین

مدفوع در خواب، رهایی از غم و رنج است.

اگر در خواب ببینی از آلت مردی، مدفوع درآمده است، نشانه آن است که تمایل به لواط کردن (همجنسبازی) دارید.

پهن و مدفوع اسب و گاو، در خواب نشانه مال و نعمت می‌باشد. بطوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری.

مجلسی رحمه الله علیه می گوید :

دیدن مدفوع در خواب خوب است. چون بیننده خواب، از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود.

دانیال نبی (ع) ‌فرمایند :

تعبیر مدفوع در خواب، مال حرام است.

تعبیر پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، مال حرام می‌باشد.

دیدن مدفوع حیوان و جانوران درنده در خواب؛ نشانه مالی است. که با ظلم و ستم به دست آمده باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن خواب مدفوع، رهایی از غم و رنج و اندوه است. و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده دردهای ماست، تعبیر پول را به مدفوع نسبت داده اند .

دیدن مدفوع در خواب نمادی از پول، ثروت و اتفاقات عجیب در زندگی است.

تمیز کردن مدفوع یا شستن محل آن به این معنی است که، به سختی تلاش می کنید تا به هدف خود برسید و نشانه بسیار خوبی خواهد بود.

در کتاب سرزمین رویاها آمده :

خواب مدفوع، پـول و گرایش به پوچ گرایی است.

دیدن خواب مدفوع نوزاد روی تخت، نشانه امتیاز بزرگی نصیبتان میشود.

خواب هر نوع مدفوع دیگر، نشانه آنست که هدیه پرارزشی دریافت میکنید.

 

*ما با تعبیر خواب آنلاین ، در کمترین زمان ممکن خواب های شما را تعبیر خواهیم کرد.*

بازی کردن با مدفوع :

بازی کردن با مدفوع، نگرانی شما را در مورد مسائل مالی و امنیت مالی را نشان میدهد.

تعبیر  مدفوع حیوان :

خواب مدفوع گاو یا اسب به معنی، سود و رفاه مالی در زندگی است.

تعبیر مدفوع خرگوش، دلیل بر ثروت بسیار زیاد است.

خواب مدفوع سگ ثروت و سود بسیار زیادی است که، هیچ گاه آن را از دست نخواهید داد.

اگر خواب ببینید که گنجشک روی سر شما مدفوع کرد، تعبیرش این است که در آینده نزدیک اتفاق غیر منتظره خوبی برای شما خواهد افتاد. و یا در قرعه کشی برنده می شوید.

تعبیر  مدفوع خوردن :

تعبیر مدفوع خوردن، یعنی که مال حرام مصرف می‌کنی. و از طریق حرام، مال به دست می ‌آوری.

اگر در خواب دیدید که در دهانتان مدفوع گذاشته اید، تعبیرش است که، در آینده نزدیک کارهایی انجام می دهید که دوست ندارید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

3 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها