تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده

فهرست مطالب

تعبیر خواب مرده در واقع به صورت های مختلفی خواهد بود چون در خواب حالت های مختلفی وجود دارد
همراه ما باشید در این مطلب تا تمامی حالت های مختلف دیدن مرده در خواب را برای شما بگوییم.

شاید فکر کنید دیدن مرده در خواب بسیار وحشناک و بد باشد اما به این صورت نیست
در خواب حالت های مختلفی از دیدن مرده وجود دارد که باید بدانید خواب شما از کدوم نوع می باشد.

در تعبیر خواب مرده کسی که خواب ببیند می میرد و دوباره زنده می شود، نشانه این است که از گناهان خود توبه کرده و عمرش طولانی می گردد.
اگر دیدید شما مرده اید و در تابوت قرار گرفته اید مردم نیز در کنار تابوت شما حرکت می کنند، دلیل بر این است که شما به عظمت و بزرگی می رسید.

ما در مرکز تعبیر خواب آنلاین به شما کمک می کنیم تا خواب خود را تعبیر کنید

حضرت یوسف (ع) می گوید 

اگر با کسی که مرده در خواب صحبت کنید بسیار امری نیک و پسندیده است.
چنانچه در خواب مرده ای ببنید از غم و اندوه دور خواهید شد و شادمانی به شما خواهید رسید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق 

اگر در خواب خود ببینید که مرده در حال نماز خواندن است نشانه این است ایشان بسیار در این دنیا استغفار می کردند .

اگر دید مرده از اهل او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید،دلیل است وصیتی که کرده بود به جای نیاورده باشد
اگر مرده ای با لبی خندان به سوی شما بیاید یعنی اینکه کافر مرده بود.

تعبیر خواب بغل کردن مرده دلیل بر تندرستی و سلامتی باشد

اگر در خواب کفن مرده را ببنید سه حالت خواهد داشت :

  1. مال
  2. ظاهر شدن مشکل
  3. فساد دین

در خواب اگر ببنید که با مرده نزدیکی می کنید در واقع حاجت و آرزو شما برآورده خواهد شد.

چنانچه در خواب با نوامیس خود که فوت شده اند رابطه جنسی برقرار کنید از آنها به شما مال و اموالی میرسد

بوسیدن مرده در خواب به معنای رسیدن به آرزو ها و ازدواج کردن شما می باشد.

دانیال نبی می گوید 

مرده چنانچه به شما چیزی هدیه دهد در واقع به شما چیزی خواهد رسید که انتظارش را نخواهید داشت
اگر آن چیز خوردنی باشد به معنای مال و اموالی حلال باشد.

ابراهیم کرمانی می گوید 

مرده اگر در خواب شما زنده شود نشانه این است که حالش در آن دنیا خوب است.
اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود.

تعبیر خواب ابن سیرین 

اگر در خواب خود مرده ای را ببنید و او بگوید که نمرده و زنده است در واقع بیانگر حال خوب او در آن دنیاست.
دادن لباستان به مرده نشانه خوبی نیست و غم و اندوه را به همراه دارد.
اینکه مرده لباسی را بدوزد به معنای گران شدن آن نوع لباس است.
اگر مرده بخواهد شما را با خود به جایی ببرد در واقع شما به زودی خواهید مرد.
اگر مرده را در لباس ها تمیز و مرتب ببنید یعنی اینکه روح ایشان در آرامش کامل قرار دارد

تعبیر خواب نالیدن مرده از درد

اگر مرده در خواب می نالد نشانه این است که مرده انسانی بد کردار بوده است

  • نالیدن از درد سر : با تکبر با مردم حرف میزده است
  • نالیدن از درد دندان : به مردم فحش و ناسزا داده است
  • نالیدن از درد چشم : غیبت مردم را می کرده است
  • نالیدن از پهلو درد : با زنان بدکار وقتی را گذرانده است
  • نالیدن از درد شکم : مال حرام خورده است
0 0 رای ها
Article Rating
20 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
20
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx
()
x