تعبیر خواب مست بودن

تعبیر خواب مست بودن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

مستی در خواب نشانگر چه چیزی میتواند باشد؟
برای اطلاع از تعبیر خواب مست بودن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب را برای شما با مقدمه ای شروع خواهیم کرد .

مستی بطور کلی به حالتی گفته می‌شود که، در اثر نوشیدن؛ نوشیدنی‌ های الکلی رخ می ‌دهد.

تعبیر خواب مست بودن معنای خوبی ندارد. همانطور که در واقعیت نیز نشانه های خوبی ندارد! و دیدن آن را در خواب به کسب مال حرام، ترس، استرس و از دست رفتن ثروت نسبت داده اند.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن مستی بر چهار وجه است.

مال حرام

توانگری

نقصان مال

ترس و بیم به قدر مستی.

جابرمغربی گوید :

دیدن مستی به خواب، چون از شراب است، ترس بود به قدر مستی.
( تعبیر خواب شراب را در تعبیرک بطور کامل بخوانید)

ابراهیم کرمانی ‌گوید :

اگر در خواب بینی ازخوردن شراب مستی، تعبیرش، به اندازه‌ که مست شده‌ ای جاه و بزرگی به دست ‌آوری.
اگر در خواب بینی بدون خوردن شراب مستی، دچار ترس شدید شوی.

هانس کورت مى ‌گوید:

دیدن آدم مست در خواب، نشانه‌ این است که شما گوش یا مغزتان ایرادى دارد یا این که یک نفر باعث مزاحمت وناراحتى شما شده است.

اگر در خواب ببینید که مست هستید، اوقات خوبى خواهید داشت. ولى این خوبى‌ها زودگذر مى‌باشند.

اگر مردم را مست دیدى، بدانید که شما از لحاظ روحى، ناراحتى‌هایى را دارید.

کارل یونگ مى ‌گويد :

اگر در خواب ببینید که مست هستید نشانگر این است که، شما بی حس و حال و بدون دقت عمل می‌کنید. و کنترل زندگی خود را از دست می‌دهید.

شما در واقع در حال تلاش برای فرار از موقعیتی در زندگی واقعی هستید.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینید که شراب می‌نوشید دو حالت دارد.

چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور می‌خورید، ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام است.

اگر به قصد تبرید و فرح و انبساط می‌نوشید اقدام خیر و تحصیل مال حلال است و نعمت و فراوانی.

3.7 3 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx