تعبیر خواب مسواک زدن

تعبیر خواب مسواک زدن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در این پست تعبیر خواب مسواک زدن برای شما قرار داده شده است.

تعبیر خواب مسواک زدن به عاداتی اشاره میکند که؛ تکرار آن باعث بالارفتن اعتماد به نفس می شود. بطور کلی این خواب نشانه بسیار خوبی است. زیرا نشان می دهد که، هیچ کسی و هیچ چیزی نمی تواند جلوی قدرت شما را بگیرد.

تعبیر مسواک کثیف به این معنی است که؛ نظرات پلید دیگران، شما را در معرض خطر قرار خواهد داد. دیدن دو عدد مسواک بیانگر این است که، بزودی با شریک جدیدی آشنا می شوید.

تعبیر خواب مسواک های زیاد نشانگر، تغییرات زیاد و مهم در زندگی میباشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

مسواک هميشه با دندان است. و چنان چه در خواب تنها ديده شود، باز هم دندان ها را به خاطر می آورد.
تعبیر خواب دندان را تعبیرک بخوانید.

اگر در خواب ببينيد دندان ها را مسواک می کنيد، به خويشان و فرزندان و اهل خانه خود محبت، ياري و کمک می کنيد. و در واقع بزرگتری خانه و خانواده را به خوبي انجام می دهيد.

اگر در شرايط سنی مقتضی؛ برای بزرگتری خانواده نيستيد، ازجانب ولی و بزرگتر مورد عنايت قرار می گيريد. چون مسواک زدن دندان رعايت متقابل اهل خانه است.

زنی اگر ببيند دهان و دندانش را مسواک می کند، و دندان هايش سفيد و براق شده، و ظايف خانوادگی را خوب انجام میدهد و نزد شوهر عزيز و محترم می شود.

اگر در خواب ببينيد که، مسواک در جيب داريد يا مسواک خريده ايد، نسبت به خانواده خود بی توجه هستيد. که ذهن شما اين بی توجهی را با تجسم مسواک متذکر می شود.

اگر ببينيد با مسواک کار ديگری غير از شستن دندان ها انجام می دهيد، نشان آن است که؛ نيازمندی های خانواده را رفع نمی کنيد. و حتی حق آن ها را در جای ديگری به مصرف می رسانيد.

 

پروفسور کارل یونگ می گوید :

تعبیر دیدن یا استفاده از مسواک در خواب بیانگر این است که، شما در مورد انتقادی که از شما می شود، حالت تدافعی میگیرید.

تعبیر دیگر خواب مسواک این است که، شما درگیر ظاهرتان هستید. و در مورد اینکه مردم چگونه شما را می بینند، نگرانید.

جابر مغربی گوید :
اگر ببینی دندان‌ های خودت را مسواک می ‌زنی، تعبیرش این است که؛ به همه بستگانت احسان و نیکی می‌ کنی.
معبری می ‌گوید :
 اگر ببینی مسواک می ‌زنی، مال خودت را صرف چیزی می ‌کنی.
خالد بن علی بن محد العنبری گوید :
اگر کسی در خواب ببیند که، از مسواک استفاده میکند، سنت پیامبر خدا (ص) را زنده میکند.
و ممکن است بر پاک شدن از گناهان یا انجام عملی که، باعث نزدیکی به خداوند باشد، دلالت نماید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx