تعبیر خواب مغازه

تعبیر خواب مغازه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب مغازه به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب مغازه  و دکان را در خواب به خوش حالی تعبیر کرده است و بدین معناست که در زندگیتان اتفاقات خوبی می افتد که باعث شادی شما می شود.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

همواره به یاد داشته باشید که برای تعبیر این چنین خواب‌ها بایستی مغازه یا دکان در محوریت خواب قرار گرفته باشد. همچنین نوع فعالیت و شغل و کاری که در مغازه انجام می‌گیرد در تعابیر آن تأثیر گذار  و مهم است.

اگر کسی خود را در حال خرید مایحتاج خود در دکان و مغازه ای ببیند،
تعبیر خواب بستگی دارد به تعبیر آن چیزی که می خرد. فروختن نیز منوط به چیزی که فروخته می شود تعبیر می شود
ولی همیشه خریدن یک چیز در خواب تعبیر بهتری از فروختن است.

در سرزمین رویاها آمده

اگر در خواب ببینید که یک مغازه می خرید و یا اجاره می کنید نشانه این است که کارهای شما بخوبی پیش خواهند رفت
و موفقیت کسب می کنید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب خریدن مغازه را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

دیدن مغازه در خواب، نشانه آن است که تلاش و کوشش و پشتکار شما برای پیش بردن کاری، در اثر نقشه‌ها و حسادت‌های دیگران خنثی می‌گردد. و یا ممکن است که کارهایتان به خوبی و درستی پیش نرود و یا نتایج خوبی را دریافت نکنید.

دیدن مغازه لبنیاتی در خواب، نشانه سعادت در امر ازدواج است.
و بدین معناست که فردی به شما پیشنهاد ازدواج می دهد و تشکیل خانواده می دهید.

مشاهده‌ی مغازه‌ی امانت فروشی در خواب، بیانگر آن است که در کسب لذت‌های جسمانی و لذت های دنیایی زیاده‌روی کرده
و دچار بدنامی و خرابی می‌شوید. زیرا با انجام این کار ها نتبجه خوبی را دریافت نمی کنید.

3 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

4 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
4
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx