تعبیر خواب مقعد

تعبیر خواب مقعد
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب مقعد به شما گزارش دهیمتعبیر خواب مقعد در خواب به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویاها نشان دهنده احساسات اساسی اما پذیرفته نشده است.
در برخی مواقع این خواب می‌تواند بیانگر توان و اراده فرد در نگهداری زمام امور یا رها کردن آن می‌باشد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر عضلات مقعد در آرامش بود نمایانگر خود بیانگری آسان و اگر عضلات آن منقبض باشد
نشانه این است که در رابطه با احساساتی است که به نظرتان نامطبوع آمده و اجازه ابراز به آن‌ها را نمی‌دهید.

مطیعی تهرانی میگوید

تفاسیر گفته شده با استفاده نمادها و سمبل‌ها می‌باشد و رؤیابین بایستی بر اساس شرایط زندگی خود خواب خود را تعبیر گرداند
و اما معبرین اسلامی در رابطه با دیدن مقعد در خواب چه می‌گویند؟

تعبیر خواب دیدن مقعد در خواب را نشانه کسب و کار و در امد و پول و سرمایه دانسته
و می‌گوید اگر مقعد تو بیرون زده باشد کار تو خراب می‌گردد.و اتفاقات بدی برایت می افتد

اگر مقعد تو دچار درد شدیدی شده باشد نشانه تمایل به انجام گناه و فساد است
و بدین معناست که به انجام کاره ای اشتباه و گناه کردن مشغول می شید و گناه و خطا می کنید(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گناه کردن را مشاهده کنید.)

و اگر چنانچه مقعد تو زخمی شده باشد و خون از آن خارج گردد  نشانه ناراحتی و غم و اندوهی است
در رابطه با مال و اموال (ضرر و زیان).

دیدن مقعد در خواب به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویاها نشان دهنده احساسات اساسی اما پذیرفته نشده است.

در برخی مواقع این خواب می‌تواند بیانگر توان و اراده فرد در نگهداری زمام امور یا رها کردن آن می‌باشد.

اگر در خواب ببینید که مقعد شما زخم شده نشانه گرفتاری و مشکلات در زندگی است
و بدین معناست که ممکن است یکی از عزیزان و دوستان خود را از دست بدهید.

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx