تعبیر خواب مورچه

تعبیر خواب مورچه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب مورچه همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب مورچه در خواب، بر عدهای از افراد ضعیف دلالت دارد.

دیدن مورچه در خواب، به خیر و برکت و روزی نیز، اشاره دارد.

همچنین شما می توانید از تعبیر خواب آنلاین برای سایر خواب های خود استفاده کنید

اگر بیماری در خواب ببیند که مورچه ها وارد بدن او میشوند،به این معناست که او به زودی از دنیا می رود.

اگر کسی ببیند که مورچه وارد خانه او میشود، بدین معناست که به برکت خانه او اضافه می شود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

 

اگر در خواب خود مورچه های ریز و درشتی زیادی دیدید و در حال  کشتن و از بین بردن آنها بودید

معنی این خواب این است که شما خیلی در خیالات و دنیای خیالی به سر می برید و این خیالات شما را اذیت  و آزار می دهد.

دیدن مورچه در خواب می تواند  به معنای شادی های روزانه باشد و نشان از بلند پروازی های شما دارد.

مطیعی تهرانی میگوید

همانطور که تعبیر خواب ملخ خوب نیست مورچه و موریانه هم اگر تعداد بالا دیده شوند خواب خوبی نیست

و نشان دهنده این است که به زودی آسیبی به شما خواهد رسید

ابراهیم کرمانی میگوید

دیدن مورچه های زرد و فرقی ندارد کوچک یا بزرگ باشد

نشانه عدالت و انصاف است ، از عدل و درستی حکم می کند ، رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه می باشد.

اگر  در خواب دیدی مورچه های زیادی به تو حمله کرده اند و  گوشت بدنت را خوردند

و تو فریاد و ناله میکنی جای نگرانی و ناراحتی ندارد و شاید شما با دیدن چنین رویایی وحشت کنید

و ترس در بدنتان بیوفتد که نکند تفسیر و معنی بدی داشته باشد

دیدن این خواب به معنی این است که همسری با وفا و کمرو و خوب نصیبتان می شود که از او بهره مند می شوید..

اگر خواب دیدی مورچه ای با رنگ سیاه و بزرگ بر روی بدنت راه می رود

تعبیرش این است که دست به کار یا شغلی میزنی که بزودی از انجام آن کار  پشیمان می شوی.

لوک اویتنهاو میگوید

اگر در خواب مورچه ببینید در آینده یک کار خوب و پر در آمد خواهی داشت.

اگر در خواب دیدید که لانه مورچه ها را خراب می کنید

تعبیر این خواب این است که خوشبختی خود را با نادانی خراب میکنی.

شیخ طوسی میگوید

مورچه سیاه در خواب بیشتر نمادی از زیاد شدن پول و برکت در خانه است اما اگر آن ها را کشتی یا فراری دادی تعبیر خوبی ندارد.

آنلی بیتون میگوید

دیدن مورچه در خواب، نشانه آن است که باید در طی روز بعد،باید به  انتظار بدبختی و ناخوشی باشید. مثل هجوم اضطراب‌های کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی.

دیدن مورچه بر روی لباس

دیدن مورچه بر روی لباس هشداری است که در کنترل وضعیت زندگیتان به مشکل برخواهید خورد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx