تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

تعبیر خواب موش به چه معنی است؟

دیدن موش در خواب اشاره به؛ جنگ بین زن ها دارد. اگر در خواب ببینید که موش های یکرنگ بسیاری وجود دارند. یعنی؛ به همان تعداد، زن در خانه شما می آیند. اگر ببینید که؛ در خواب موش گرفته اید. یعنی که زنی فاسق را خواهید گرفت.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا های شماست. و شما می توانید، از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

اگر در خواب موش سفید ببینید، نشانه خوبی ندارد. و به معنی؛ اضطراب و نگرانی است. اگر خواب ببینید که موش صحرایی در دست دارید، یعنی؛ با دوست نزدیکتان به مشکل برمیخورید. تعبیر خواب کشتن موش، اشاره به پیروزی بر دشمنان دارد.

تعبیر خواب ابن سیرین 

 • چنانچه مردی در خواب ببنید که از سر آلت او موشی بیرون می آید. در آینده او؛ صاحب فرزند دختری بدکار می شود.
 • موش در ظاهر بسیار نجیب و درست کار خواهد بود. اما باطن خوبی ندارد.
ابراهیم کرمانی می گوید:
 • اگر خواب ببیند که از گلوی او موش در میاید. به این معنی است. که صاحب فرزندی پسر خواهد شد.
 • چنانچه از سوراخ بینی و گوش و یا مقعد او موش در آمد. به این معنای است. که صاحب دختری بد کردار خواهد شد.
تعبیر خواب یوسف نبی (ع):
 • تعبیر خواب موش به معنای جنگ زنان است.
 • دیدن موش به معنای دزد است. که از خانه آن دزدی کرده است.
جابر مغربی می گوید:
 • اگر ببینید که در رخت خواب شما؛ موش وجود دارد. به معنی این است. که زنی فساق خواهید داشت.
 • اگر در خواب ببینید، که موش گرفته اید تعبیرش این است. که با زنی فساق و فاسد ازدواج خواهید کرد.
 • خوردن گوشت موش در خواب، اشاره دارد. به استفاده از ثروت زنی فاسد.
روایت آنلی بیتون می گوید:
 • تعبیر خواب موش در خواب به معنی ایجاد شدن اختلافات خانوادگی و مشکل بین دوستان است.
 • اگر ببینید که نمیتوانید نزدیک موشی شوید. و از شما فرار میکند. به این معنا است. که تلاش ها شما بدون نتیجه خواهد شد.
 • اگر دختران خواب موش ببینند، به این معنا است. که دشمنانی پنهان دارند. و به او ضربه هایی خواهند زد. و اگر در لباس خود موش ببیند، نشانه آن این است. که در اثر انجام کاری رسوا می شود.
اچ میلر می گوید:
 • تعبیر موش سفید در خواب به معنای نگرانی داشتن در یکی از کارهایی است. که می خواهید انجام دهید.
 • کشتن موش کور در خواب به معنای ناراحتی و نگرانی است.
 • موش صحرایی در خواب به معنای این است. که با دوستان خود به مشکل بر میخورید.
لوک اویتنهاو می گوید:
 • موش سفید در خواب به معنای ازدواج است.
 • انداختن موش در تله، به معنای شکست دادن دشمن است.
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

9 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
9
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx