تعبیر خواب مگس

تعبیر خواب مگس

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب مگس این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب مگس ، به معنای مردم فرومایه است ، اگر خواب دید مگسان وی را می گزیدند، دلیل که از مردم بر وی حسد برند.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر در خواب مگس را بکشید، نشانه این است که شما با فردی قهر می کنید.

مطیعی تهرانی میگوید:

شنیدن صدای مگس در خواب نشان آن است که آدم های بی شخصیت و ولنگار درباره شما داوری می نمایند
و نظر می دهند و یاوه می گویند و سعایت آن ها چنان فاقد ارزش و اعتبار است که گوئی وزوز مگس شنیده می گردد.

اگر در خواب دیدید مگسی گرد سر شما پرواز می نماید نشانه این است
که مزاحمی در زندگی شما پیدا می گردد و اگر آن مگس صدا داشت
نشانه این است که کسی از دیگری نزد شما بد می گوید و رغبت می نماید
و می خواهد آبروی شخص ثالث غایبی را خدشه دار کند و آبروی آن فرد را ببرد و باعث ناراحتی او شود.

لیلا برایت میگوید:

تعبیر خواب مگس بدین معناست که اگر در خواب مگس ببینید،
علامت آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى گردد و زندگیتان را تلخ می کند

اگر خواب ببینید که مگسى در دهانتان است، به این معنا است که دچار دردسر و گرفتاری بزرگی مى شوید.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی مگس ها تو را گزیده اند نشانه این است که مردم نسبت به تو حسادت می نمایند و با تو رقابت می کنند

تعبیر خواب مگس  نشانه انسان پست و حقیر می باشد که مدام دیگران را مسخره می کند و به آنان دروغ می گوید.(در سایت ما میتوانید تعبیر خواب مسخره کردن را مشاهده کنید.)

معبرین غربی میگویند:

تعبیر خواب مگس، به مردی بیارزش و ضعیف تعبیر میشود.

اگر کسی در خواب ببیند که مگسی دور سرش میچرخد،

نشانه این است که دشمنی ضعیف و ناتوان دارد که میخواهد بر او غلبهکند.

اگر کسی در خواب ببیند که مگسی بر روی چیزی، در خانه اش نشسته است، از آن چیز در مقابل دزد محافظت نماید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx