تعبیر خواب ناراحت شدن

تعبیر خواب ناراحت شدن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را تعبیر خواب ناراحت شدن به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب ناراحت شدن و غم و اندوه نشانه شادی در زندگی بیداری است و بر خلاف آن دیدن شادمانی و خوشحال بودن در خواب نشانه ناراحتی و وقوع حوادث ناگوار است

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر ناراحت شدن معشوق و همسر در خواب نشانه کسب موفقیت حتمی در زندگی می باشد. و نشانه پیشرفت است

اگر فردی در خواب ببیند که معشوقه اش از وی دلگیر می باشد و بیننده خواب به او دلداری می دهد
نشانه این می باشد که یک سرنوشت پر سعادت در انتظار خواب بیننده است. و نشانه این است که خبر های خوبی به شما می رسد

آنلی بیتون میگوید

اگر فردی در خواب ببیند که معشوقه اش و یا همسرش ناراحت است و گریه می کند
نشانه این است که تغییری مهمی در زندگی بیننده خواب ایجاد می شود که نتیجه این تغییر خوبی و بهبودی می باشد. و نشانه این است که اتفاقات خوبی برایتان می افتد(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب همسر را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب غم و اندوه و ناراحت شدن،نشانه شادی و نشاط می‌باشد،‌‌‌‌‌
ولی اگر در خواب ببینی که از غم نجات پیدا کرده‌ای، یعنی دچار غم و اندوه می‌شوی . و خبر های بدی به شما می رسد

مطیعی تهرانی میگوید:

اگر فردی در خواب ببیند کسی را که دوست دارد گوشه گیر و ناراحت است
بیانگر خبر شادی آفرین و خوبی برای بیننده رویا و آن کسی که دوست دارد می باشد
که این خبر می تواند به صورت یکباره تغییرات مثبت و مهمی را برای بیننده رویا به ارمغان بیاورد
همچنین خرمی و رفاه و آسایش و سعات می تواند از دیگر نشانه ها برای دیدن این رویا باشد. و در کل تعبیر خوب و مثبتی دارد

معبرین غربی میگویند

اگر فردی در خواب ببیند کسی را که دوست دارد از وی ناراحت می باشد
نشانه خوشبختی و شادی در زندگی زناشویی آن ها است و نشانه این است که انها به تمام آرزو ها و خواسته های خود می رسند
و اگر بیننده رویا ببیند که وی را با حرف هایش تسکین می دهد نشانه خوشی و لذت است. و نشانه آرامش و سعادت در زندگی است

اگر فردی در خواب ببیند که باعث ناراحتی معشوقه اش و همسرش و یا یکی از اعضای از خانواده و دوست شده است
بیانگر این می باشد که شانس به زودی به بیننده رویا لبخند می زند و اوضاع زندگی اش دستخوش تغییراتی مطلوب می شود.

شیخ طوسی میگوید:

اگر فردی در عالم رویا مشاهده کند که عشقش و یا همسرش ناراحت و دلخور است و کلامی نمی گوید
و چهره وی پریشان و مضطرب می باشد معانی خوب و خیری در پس این رویا نهفته می باشد
و یقینا در آینده ای نزدیک خبرهای خوشی بدست زن و شوهر می رسد. و در زندگی به آرامش می رسند و خبر های خوشی به انها می رسد

اگر ناراحتی شما در خواب معمولی بود، این خواب می تواند نشاندهنده سپری کردن اوقات خوب و اشخاصی باشد که بسیار دوستشان دارید.

اگر ناراحتی شما در خواب بسیار شدید بود، این خواب می تواند نشان این باشد که

شخصی را با ناراحتی از دست می دهید که نمی توانید جدایی از او را تاب بیاورید. و نمتوانید تحمل کنید و دوری او باعث عذاب و باعث افسردگی شما می شود

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

3 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها