تعبیر خواب ناقوس

تعبیر خواب ناقوس
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب ناقوس این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب ناقوس در خواب به معنای دروغ و نفاق است .
دیدن ناقوس در خواب به معنای دیدار با , مردی در آینده است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
تعبیر خوابن اقوس بدین معناست که اگر خواب دیدید که ناقوس را به صدا در آوردید یعنی باعث ایجاد هیاهو می شوید .

تعبیر خوابن اقوس بدین معناست که اگر در خواب صداى ناقوس را بشنوید،
به این معنا است که روزهاى خوبى در انتظار شما است
و اتفاقات خوب و خوشی بریتان می افتد که باعث خوشحالیتان می شود
و در کارهایتان پیشرفت می کنید و موفقیت کسب می کنید.

تعبیر خواب ناقوس بدین معناست که اگر در خواب صداى ناقوس تشییع را بشنوید،
بیانگر آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند
و ممکن است که خطری در کمین باشد ( در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)
دیدن ناقوس در خواب برخورد با چنین آدمی است اما اگر در خواب دیدید که خودتان ناقوس را به صدا در آورده اید,
خود شما جنجال و هیاهو ایجاد می کنید و از زشت یا زیبا عملی مرتکب می شوید که اثر آن تا دوردست می رسد ,

و همه از آن مطلع و آگاه می شوند و نظرهای به سوی شما که بیننده خواب و به صدا در آوردنده ناقوس هستید, برمی گردد.
اگر در خواب صدای ناقوس را شنیدید نشانه این است که خبری از یک واقعه مهم می شنوید.
واقعه ای که جنبه  مخصوصی ندارد و همه را شامل می شود.

آنلی بیتون میگوید:

 تعبیر خواب دیدن ناقوس در خواب برخورد با چنین آدمی است اما اگر در خواب دیدید که خودتان ناقوس را به صدا در آورده اید خود شما جنجال و هیاهو ایجاد می کنید و از زشت یا زیبا عملی مرتکب می شوید که اثر آن تا دوردست می رسد ,

و همه از آن مطلع و آگاه می شوند و نظرهای به سوی شما که بیننده خواب و به صدا در آوردنده ناقوس هستید برمی گردد.
اگر در خواب صدای ناقوس را شنیدید  نشانه این است که خبری از یک واقعه مهم می شنوید.
واقعه ای که جنبه , مخصوصی ندارد و همه را شامل می شود.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها