تعبیر خواب نامزدی

تعبیر خواب نامزدی

فهرست مطالب

دیدن نامزدی و نامزد داشتن در عالم خواب بیانگر چه چیزی است؟
برای اطلاع از تعبیر خواب نامزدی این مطلب را از دست ندهید.

بطور کلی تعبیر خواب نامزدی، پیشنهاد ازدواج و خواب هایی از این قبیل، نیاز بیننده خواب به تعهد را نشان می‌ دهد.
( تعبیر خواب ازدواج کردن را میتوانید در تعبیرک مشاهده کنید. )

دیدن اینکه در خواب نامزد می ‌کنید، در واقع بیانگر نیاز شما به رابطه میباشد. چنانچه در خواب ببینید با پدرتان نامزد کردید، یعنی که به دنبال کسی هستید که نقش پدر را برایتان بازی کند.

تعبیر خواب بهم زدن نامزدی توسط خودتان یعنی؛ تصمیمی شتابزده و نابخردانه در مورد موضوع مهمی میگیرید.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن نامزدی : مردمی بودن.

نامزد بودن : ازدواجی موفق در انتظار شماست.

در نامزدی آن ها را بر سر سفره عقد بردن : آرامش درونی.

در نامزدی آن ها را مرده دیدن : زندگی مشترک طولانی و خوشبخت.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید نامزدتان خوش برخورد و خوش اندام است، نشانه آن است که با زنی ازدواج می کنید که موجب سربلندی شما خواهد شد.

اگر خواب ببینید نامزدتان بداخلاق و زشت است، علامت آن است که بعد از پیمان ازدواج از انتخاب خود پشیمان می شوید.

اگر خواب ببینید نامزدتان چون جسدی بی حرکت است، یعنی که مدت مدیدی در تردید و بداقبالی به سر خواهید برد.

اگر در خواب مشاهده کنید که نامزدی زیبا و خوش اندام دارید، به این معنا است که ازدواجی مبارک خواهید داشت.

اگر در خواب نامزدتان را زشت و اخمو ببینید، نشانه‌ آن است که در انتخاب همسر دچار اشتباه می‌ شوید.

معبران گفته اند :

خواب نامزدی پسر مجرد، گویای ورود فردی جدید به زندگی شماست.

تعبیر نامزدی با اقوام؛ به معنی، ایجاد مشکل و اختلاف در بین فامیل است.

تعبیر خواب خواستگاری خودم، نشانه از میل شما برای ورود به زندگی، عشق و تعهد است.
( تعبیر خواب خواستگاری را بطور کامل در اینجا مطالعه کنید. )

 

 

4 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx