تعبیر خواب نایلون

تعبیر خواب نایلون
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب نایلون این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب نایلون بدین معناست که  اگر خواب ببینید لباسی از جنس نایلون بر تن كرده اید، علامت آن است كه به خاطر ثبات اخلاقی ، افتخاراتی به شما عطا خواهد شد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر خواب ببینید لباسی از جنس نایلون ولی مندرس بر تن كرده اید ،
علامت آن است كه اگر مراقب رفتارو کردار  و کار های خود نباشید، دیگران با تهمت و افترا آبروی شما را خواهند برد و به شما آزار و اذیت می رسانند و بدی میکنند

تعبیر خواب دیدن اجناس نایلونی در خواب، نشانه آن است كه برخی كارها پنهانی و یواشکی انجام خواهد شد،
و دوستان قادر به درك شما نخواهند بود و کار های شما را نمی فهمند

اگر خواب ببینید در مكالمه خود با دیگران ، واژه نایلون را بكار می برید ،
نشانه آن است كه به راحتی می توانید یاری و همراهی  موافق، برای خود انتخاب كنید که بتوانید با او عشق بورزید و کیف کنید

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب نایلون بدین معناست که اگرخواب ببینید دست و پایتان چون نایلون كش می آید ،
نشانه آن است كه در اظهار عشق و محبت  خود به دیگری
با دروغ و نیرنگ و فریب پیش می روید و حقیقت را آشکار نمیکنید

اگر در خواب فردی را ببینید که به شما نایلونی می دهد و دورون آن نایلون میوه هایی قرار داده است
نشانه این است که رزق و روزی فراوان و زیادی به شما می رسد و اتفاقات خوبی برایتان میاتفد
که هیجان انگیز است و به خوشبختی و سعادت می رسید

اگر در خواب ببینید که نایلونی رو درون جوب پیدا می کنید که گلی و خاک خورده است
نشانه مصیبت و گرفتاری در زندگی است و بدین معناست که اتفاقات بدی برایتان می افتد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب خاک را مشاهده کنید.)

اگر در خواب نایلون سفید ببینید نشانه این است که شما در زندگی خوشی میبینید و اتفاقات خوبی برایتان می افتد
که شگفت انگیز است و خوشحال کننده است.

اگر در خواب ببینید که سر بچه را درون نایلون می کنید و میبندید
نشانه این است که گرفتار مشکلی می شوید
که خلاص شدن از ان سخت و دشوار استو نمیتوانید به راحتی هلاص شوید

اگر در خواب نایلون مشکی زباله ببینید نشانه این است که فردی از عزیزان و یا دوستانتان را از دست می دهید
و غم از دست دادن ان دوست خیلی شما را اذیت میکند و اعث ناراحتی و افسردگیتان می شود

اگر در خواب نایلون ببینید که وسایل خود را در ان قرار داده اید
نشانه این است که به آرزو ها و خواسته های خود می رسید و در زندگی کاری را انجام میدهید که برای شما خب است و در ان پیشرفت میکنید
و نتیجه خوبی را از ان کار دریافت میکنید که بسیار خوب و مفید خواهد بود

دیدن نایلون پاره در خواب نشانه این است که خبر های بدی به شما می رسد
که بسیار ناراحت کننده است و باعث گوشه گیری شما می شود

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها