تعبیر خواب نشاسته

تعبیر خواب نشاسته
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب نشاسته به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب نشاسته معنای خوب خوشی ندارد و نشانه ی غم و اندوه و ناراحتی است .

اما عده ای بر این باور هستند دیدن نشاسته نشانه خیر و برکت و خوشی است و باعث افزایش مال وثروت می شود.

و همچنین بدین معناست که  نعمتی بزرگ به دست می آورد که از ان بهره می برید

اگر در خواب دیدید که گندم را تبدیل به نشاسته میکنید

معنی خواب شما بسیار خوب است و به زودی سعادتمند و خوشبخت خواهید شد.

دیدن نشاسته از نطر عده ای خوب است اگر چه که برخی دانسته اند دیدن آن در خواب به معنی سود و منفعت است.

 

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب بیند که نشاسته مى‏خورد، به معنی غم و ناراحتی و نگرانی است و میگویند که بیمار  و مریض حال  و افسرده خواهید شد.

اگر خواب ببینید که نشاسته را حلوا می کنید و میخورید

نشانه این است که منفعت و سودی نصیبتان می شود و شما از این کار هیچ زیانی نمیبینید.

اگر در خواب بیند که از گندم نشاسته نمود، دلیل که به کسب خود نعمتى حاصل کند زیرا دیدن گندم هم در خواب  خوب نیکوست

 

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب ببینید که غذایی از نشاسته می خورید

نشانه این است به نعمت و رفاه می رسید و چنانچه ببینید خودتان نشاسته درست می کنید

نشانه این است که کاری انجام می دهید که در آن برکت است .

 

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را در کمترین زمان مشاهده کنید.

 

اگر در خواب دیدید که نشاسته را آسیاب می کنید بدین معناست که مالی فراوان به دست می آورید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx