تعبیر خواب نصیحت کردن

تعبیر خواب نصیحت کردن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب نصیحت کردن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب نصیحت کردن  بدین معناست که اگر مردی در خواب ببیند که کسی او را نسبت به درستکاری در دین و رستگاری در آخرت پند و نصیحت می‌کند، یـعـنـی به خیر و خوشی دین و دنیا می‌رسد،
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

ولی اگر ببیند کسی او را نسبت به انجام کارهای زشت و ناپسند نصیحت می‌نماید،
یـعـنـی دین و دنیای او به فساد و تباهی  و خرابی می‌رود.

تعبیر خواب ابن سیرین

اکر ببینی کسی را پند و نصیحت می‌کنی، تعبیرش شادی و خوشحالی  و خوشی در زندگی می‌باشد،
اگر این خواب را شخص بیماری ببیند، یـعـنـی بهبود پیدا می‌کند  و حالش خوب می شود و اتفاقات خوبی برایش می افتد.

اگر ببینی کسی را با خشم و عصبانیت  و ناراحتی به درستکاری در دین و ایمان فرامی‌خوانی،
یـعـنـی او را به فساد و راه بد و فریبکاری دعوت می‌کنی.

اگر مردی در خواب ببیند که کسی او را نسبت به درستکاری در دین و رستگاری در آخرت پند و نصیحت می‌کند،
یـعـنـی به خیر دین و دنیا می‌رسد، ولی اگر ببیند کسی او را نسبت به انجام کارهای زشت و فاسد علاقه‌مند می‌کند و نصیحت می‌نماید، یـعـنـی دین و دنیای او به فساد و تباهی می‌رود و خطا می کند.

اگر در خواب ببینید که فردی تو را نصیحت می کند نشانه این است که شما در کاری فریب می خورید ویا شما را با نصیحت های دورغین فریب می دهند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب فریب خوردن را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب ببینید که احتیاج دارید کسی شما را نصیحت کند،
یعنی در کارهایتان دچار مشکل شده اید و خودتان به خوبی نمی توانید تصمیم گیری کنید.

اگر در خواب کسی شما را نصیحت کرد، بیانگر آن است که به مقامات  و درجات بالایی دست پیدا می کنید.

اگر زنی خواب ببیند که او را نصیحت اخلاقی می کنند،
یعنی با یکی از دوستانش اختلاف و مشکل پیدا می کند.

مقالات مرتبط

2.8 4 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
3
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx