تعبیر خواب نفس

تعبیر خواب نفس

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب نفس این مطلب را دنبال کنیدتعبیر خواب نفس بدین معناست که اگر خواب ببینید به شخصی که نفسی معطر دارد نزدیک می شوید ، دلالت بر آن دارد که رفتار شما مورد ستایش دیگران قرار خواهد گرفت و دیگران از این رفتار شما خوششان می آید و شما معامله ای پرسود در انتظار شماست  و چیز های خوبی نصیبتان می شود

در سایت ما میتوایند تعبیر خواب را مشاهده کنید

آنلی بیتون میگوید

اگر نفس بدبوی دیگران را در خواب احساس کنید ، دلالت بر آن دارد که بیماری و گمراهی در انتظارتان است و گرفتار شرک و دشمنی می شوید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید)

اگر خواب ببینید نفس کسی بند می آید ، دلالت بر آن دارد که به دست آوردن موفقیتی و خوشی که حتمی به نظر می رسید با شکست مواجه خواهد شد .
و از ان کار نتیجه خوبی را دریافت نخواهید کرد و پیشرفت هم نمی کنید

اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى نفسش بند آمده، بیانگر آن است که در انجام کارهایتان شکست مى‏خورید
. و به مشکل و گرفتاری بر می خورد و به تنهایی هم قادر به حل آن مشکلات نیست

اگر در خواب احساس کنید شخصى نفس معطرى دارد، به این معنا است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید.
و به موفقیت می رسد

کارل یونگ میگوید

تعبیر خواب نفس بدین معناست که اگر در خواب نفس بد بوى شخصى را حس کنید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. و اتفاقات بسیار بد و ناگواری برایتان می افتد که شما را بسیار ناراحت خواهد کرد
و همچنین خبر های بسیار بدی هم به شما می رسد

اگر در خواب نفس بچه ای را ببینید که می آید نشانه این است که رزق و روزی قراوان و زیاد به زندگی شما می اید
و در زندگیتان موفق خواهید شد و نتیجه خوبی به شما می رسد

اگر در خواب نفس بد بوی هسرتان را ببینید نشانه این است که در زندگی به همسر خود خیانت می کنید و با او به مشکل می خورید و به او بدی می کنید

اگر در خواب نفس بد بوی دوستاتان را ببینید نشانه این است که او شما را فریب خواهد داد
و به شما دروغ می گویدو دیگر شما را ارزشمند محسوب نمی کند و به شما نیز احترام نمی گذارد

اگر در خواب نفس بد بوی فرزندتان را ببینید نشانه این است که مشکلاتی برایتان ایجاد می شوند
ولی شما میتوانید به راحتی این مشکلات و گرفتاری ها را با تامل و فکر حل کنید

اگر در خواب نفس بد بوی مردی را ببینید نشانه این است که در سرمایه گذاری شرکت می کنید
ولی در آن معامله و سرمایه گذاری با شکست مواجه می شوید و در ان کار موفق نمی شوید

اگر در خواب نفس دوستان شما به شما بیایند و شما بدتان بیاید نشانه این است که شما در کاری از دیگران در خواست کمک میکنید
و از اننان یاری و کمک می خواهید و انان به شما کمک خواهند کرد

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx