تعبیر خواب نقشه

تعبیر خواب نقشه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب نقشه این مطلب را دنبال کتید.

تعبیر خواب نقشه نشانه آن است که امور مأیوس کننده ای گریبانتان را خواهد گرفت  و دچار آن می شوید،
اما به دنبال این امور سود و منفعتی کلان نیز به دست خواهید آورد .
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر در خواب مشاهده کنید نقشه‏ اى را مطالعه مى ‏کنید و میخوانید،
بیانگر آن است که در کارتان پیشرفت می ‏کنید و از کاری که کرده اید نتیجه خوبی را دریافت می کنید.

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید به دنبال نقشه ای می گردید ، علامت آن است که در اثر نارضایتی و ناراحتی از محیط پیرامون و اطراف خود انرژی تازه ای کسب می کنید و به موقعیتهایی بهتر  وخوب در زندگی دست می یابید .
اگر چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که با آرزوی پاک خود به حوزه برتری در زندگی قدم می گذارد .

لیلا برایت میگوید:

تعبیر خواب نقشه بدین معناست که اگر ببینید که مشغول کشیدن نقشه‏ هایى هستید،
علامت آن است که در انجام کارى دچار شکست مى‏ شوید و دیگر بعد از آن میل به انجام کاری را پیدا نمی کنیدو ترس این را دارید که شکست خورده و مایوس شوید.

لوک اویتنهاو میگوید:

اگر در خواب ببینید که نقشه ای را ترسیم می کنید نشانه آن است که  فکر های خوب و مصبتی در ذهن دارید که به آنها می رسید.

اگر در خواب نقشه ببینید نشانه ان است که شما خانه ای بنا خواهید کرد و یا خانه خودتان را بنا خواهید نهاد

اگر در خواب ببینید که نقشه کارتوگرافی  دارید بدین معناست که به سفر یا مسافرت ی روید.

در سرزمین رویا ها آمده:

اگر در خواب ببینید  که یک نقشه جغرافیای جهان می خرید نشانه آن است که یک سفر طولانی به خارج از کشور دارید.

اگر در خواب ببینید که محل یا شهری  را روی نقشه گم می کنید
بدین معناست که شما در زندگی اضطراب و نگرانی هایی دارید.

اگر در خواب ببینید که از نقشه جغرافیای جهان استفاده می کنید
بدین معناست که به پول فراوان می رسید و ثروتمند می شوید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx