تعبیر خواب نوازش کردن

تعبیر خواب نوازش کردن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب نوازش کردن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب نوازش کردن بدین معناست که اگر در خواب دیدید که عشق زندگیتان را در بغل گرفته اید و نوازش می کنید نشانه این است که با شخصی که اختلاف  و مشکل دارید و احتمالا بین شما خصومتی وجود دارد آشتی می کنید
ورابطه تان خوب می شود در آغوش گرفتن و نوازش کردن گربه  نشانه حسودی است .
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر مردی خواب ببیند زنی  روی صورت ، کمر ، چانه ، پیشانی ، گردن ، یا در کف دست ، گوش یا موی زائد را نوازش می کند معنی آن است که زنی شایسته  و درستکار به او اعتماد خواهد کرد ، هر چند که او از نظر دیگران محکوم و طرد شده باشد .

اگر دیدید فرزندتان معشوقش را نوازش کرد چنین می شود که ما طبق معمول به فرزندان خویش دلبستگی و وابستگی
امید وارانه ای داریم و دیدن فرزندنتان بیانگر وارونه بودن دنیای رویای شما و هویت ضمیر ناخود آگاه شماست.

اگر در خواب ببینید که معشوق خود را در بغل گرفته اید و نوازش می کنید
نشانه این است که فردی که در خواب به او علاقه مند هستید، سمبل انگیزه ها و اهداف  و آرزو های شما در زندگی بیداری می باشد.
این فرد تعیین می کند که هم اکنون چه مسائلی شما را در زندگی بیداری به تکاپو وا داشته اند
تا زمینه های زندگی خود را گسترش داده و تبدیل به شخصیتی شوید که از خودتان انتظار دارید.(در صورتت تمایل میتوانید تعبیر خواب بغل کردن معشوق را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب ببینید که سر مرده ای را نوازش می کنید نشانه این است
که به این عادت ها و افکار احساس مثبتی داشته و علاقه مند هستید که مجددا در روزمره ی خود به کار گرفته و از انگیزه ای که در شما ایجاد می کنند استفاده کنید.

مقالات مرتبط

2 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

8 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
8
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx