تعبیر خواب هاون

تعبیر خواب هاون
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب هاون این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب هاون بدین معناست که اگر در خواب ببینی چیزی را در هاون می کوبی به معنی مال  و منفعت است
مگر اینکه چیزی که در ان می کوبیدی تلخ باشد که نشان از ضرر کردن دارد .
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
در هاون کوفتن را در خواب نشانه خیر و خوبی میداند

امروز هاون مرسوم و متداول نیست، فقط در برخی لابراتورهای شیمیایی نوعی هاون چینی یافت می شود که, در آن داروهای بسیار قلیل و حساس را می کوبند
ولی در گذشته، هاون چنان لازمه زندگی بود که حتی هاون های سنگی را روی خانه خرید و فروش می کردند و کسی که خانه را می فروخت،

هاون سنگی آن را نمی برد و برای صاحب بعدی باقی می گذاشت.
معبران، هاون و دسته  آن را دو چیز لازم و ملزم  تشخیص داده اند. مثل دو دست که با هم کار می کنند.

دو دیده که با هم می بینند و دو پا که متفقا سنگینی بدن را تحمل می کنند.

برخی هاون و دسته اش را دو شریک دانسته که لازم و ملزوم و متفق یکدیگرند
که اگر, یکی نباشد دیگری بی مصرف باقی می ماند.

تعبیر خواب هاون بدین معناست که اگر در خواب ببینید هاونی بدون دسته دارید به این معنی است که چیزی در زندگی شما هست که مکمل خود را از دست داده یا ابین چیز ناقص بعدا یافت می شود.

اگر در خواب دیدید که در هاون چیزی می کوبید، در صورتی که آن چیز خوب و مفید و شیرین باشد نشانه خوب است و نعمت و خوبی تلقی می گرددولی اگر مکروه و بد بود،  نشانه غم و رنج و گرفتاری است.
اگر در خواب ببینید که درون هاون سیر می کوبید نشانه بدبختی و گرفتاری در زندگی است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب سیر را مشاهده کنی.)

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دیدن هاون و دسته آن به خواب،به معنی دو شریک اسنت که از هم فرار می کنند.. اگر از ایشان یکی را, به خواب بیند فایده نباشد.

اگر خواب بیند در هاون چیزی می کوفت ازخوردنی، دلیل منفعت و سود است.
اگر آن چیز از داروهای گرم بود، دلیل مال  و ثروت است.
اگر آن چه کوفت شیرین بود، دلیل منفعت و وسود است. اگر تلخ بود دلیل مضرت و زیان است.

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx