تعبیر خواب هتل

تعبیر خواب هتل
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب هتل این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب هتل بیانگر حالت ذهنی تازه یا تغییر  و تحول در هویت شخصی است.
شما نوعی تحول را در دست دارید و نیاز دارید که از عادات قدیمی تان جدا شوید و طرز فکر و افکار و اندیشه های قدیمی تان را رها کنید شما نیاز دارید که موقتا از زندگی روزمره تان فرار کنید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را در کمترین زمان مشاهده کنید.

آنلی بیتون میگوید:

اگرخواب ببینید برای سکونت و زندگی به دنبال هتلی می گردید ،
نشانه آن است که به زودی به شادمانی و  پول و ثروت دست خواهید یافت.

اگر خواب ببینید صاحب هتلی هستید و آن هتل به شما تعلق دارد ،
علامت آن است که معادل ثروتی که اکنون دارید پول نقد به دست خواهید آورد.

اگر خواب ببینید در هتل به سر می برید و زندگی می کنید ،
علامت آن است که در زندگی ثروتمند  و پولدارخواهید شد و با آسودگی و آرامش به زندگی ادامه می دهید.

تعبیر خواب دیدن هتل مجلل و باشکوه بدین معناست که ،
آزاد و بی قید و بند و بدون هیچ محدودیتی زندگی خواهید کرد.

اگر در خواب هتل مجلل و باشکوهی ببینید ،
نشانه آن است که به ثروت و پول و آسایش  و آرامش دست خواهید یافت و به راحتی زندگی می کنید.

لوک اویتنهاو میگوید:

اگر در خواب دیدید که در هتل زندگی می کنید بدین معناست که به زودی سفری در پیش دارید.

در سرزمین رویا ها آمده:

اگر خواب یک هتل  را ببینید بدین معناست که سرنوشت بزودی خواسته و هدف های شما را برآورده خواهد کرد و به همه انها می رسید.

اگر در خواب یک هتل بسیار قشنگ و زیبا و بزرگ دیدید بدین معناست که  یک سفر طولانی در آینده خواهید داشت.

اگر در خواب دیدید که شما مدیر و صاحب هتل هستید نشانه آن است که در زندگی نگران و مضطرب هستید.

اگر در خواب بببنید که صورت حساب هتل را نمی پردازید نشانه ان است که مردم با  بدگویی پشت ، شما را بدنام می کنند.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx