تعبیر خواب همسر

تعبیر خواب همسر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب همسر این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب همسر بدین معناست که اگر ببینی همسر یا فرزند تو گم شده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.
اگر ببینی همسر خودت را فروخته‌ای، حرمت و بزرگی تو از بین می‌رود و بد نام می‌شوی،
مگر اینکه به غیر از این زن، زن دیگری هم داشته باشی، که در اینصورت تعبیرش این است که کار تو دوباره درست و برقرار می‌شود.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر ببینی زن یا فرزند خودت را گرو گذاشته‌ای، کسی به تو ستم خواهد کرد و تو را وادار به انجام گناه می کند و شما نیز گناه میکنید.(در صورت تمایل میتوانیدت تعبیر خواب گناه کردن را مشاهده کنید.)

جابر مغربی می‌گوید:
 تعبیر خواب همسر بدین معناست که اگر ببینی مرد‌ها از همسران خود فرار می‌کنند،
نشانه این است که  از شخص بزرگی دچار ترس و دلهره می‌شوی.
اگر مردی در خواب ببیند که کسی به زن او دست درازی کرده است،  نشانه این است که نزدیکان و اهل آن زن ثروتمند می‌شوند.

اگر در خواب ببینید کـه همسر خودرا کتک می زنید، این خواب نمادی از احساسات و عواطف پنهانی خواهد بود.
شـما اخیرا بـه شدت عصبی و کم طاقت شده‌اید و نیاز دارید کـه کمی از همه ی چیز فاصله بگیرید تا حالتان خوب شود و بهبود یابید.
بـه خودتان استراحت بدهید و آرامش درونی خودرا در تنهایی و خلوت بیابید.

این رفتار در واقعیت با منجر شدن بـه مشکلات و گرفتاری جدی و قابل توجه بـه طلاق و مشکلات قانونی منتهی می شود.
خوابی کـه در آن همسر خودرا گم کرده اید و از پیدا شدن او ناامید شده‌اید هم تعبیری مشابه با همین مورد دارد.

کارل یونگ میگوید:

تعبیر خواب دیدن زن و یا همسر  در خوابتان بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است.
به جنبه‌های زنانه‌ی شما یا مادرتان اشاره دارد.
تعبیر دیگر این است که یک  همسر بیانگر وسوسه و گناه است.
اگر شما زن را بشناسید، ممکن است بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که در موردش دارید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

3 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها