تعبیر خواب هویج

تعبیر خواب هویج

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب هویج همراه ما بمانید.

تعابیر گوناگونی برای هویج ذکر شده. مثلا عده ای؛ دیدن آن را در خواب به غم و اندوه تعبیر کرده اند. و بعضی ها تعبیر خواب هویج را بر تازگی و فراوانی نسبت داده اند.

هویج در خواب نمادی از هدیه، ازدواج، عشق و خواسته های شما از زندگی میباشد. تعبیر خواب هویج بر فراوانی و باروری نیز میباشد.

هویج خوردن در خواب به معنای، دریافت هدیه از جانب کسی که دوستش دارید، است. در تعبیر دیگری آمده که؛ خوردن هویج در خواب بیانگر وضوح و روشنی میباشد. خرد کردن هویج در خواب، تصویری از حاملگی میباشد.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن هویج درخواب، دلیل غم است.

اگر دید هویج داشت و بخورد، دلیل که غمی به وی رسد.

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن هویج درخواب چون شیرین است، دلیل منفعت است به زحمت.

اگر شیرین نبود، دلیل غم است. و بهتر آن بود که به گوشت پخته باشند.

 

** تعبیر خواب به شما کمک میکند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید. **

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن هویج در خواب، نشانه سلامت و سعادت است.

اگر دختری خواب ببیند در حال خوردن هویج است، نشانه آن است که در سن پایین ازدواج می کند. و صاحب چند فرزند شیطان و پر جنب و جوش می شود.

دیدن و خوردن هویج در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختی است.

شستن هویج در خواب، نشانه ازدواج و عشق است.

دیدن هویج فاسد در خواب، نشان دهنده سفری طولانی است.

فروختن هویج در خواب نشانه این است که، مشکلات مالی و روحی شما بزودی حل خواهد شد.

معبرین غربی گویند :

خوردن هویج در رویا بیانگر شفاف و مشخص بودن موضوعات پیرامون شماست. شما می‌توانید در فضایی روشن رو به آینده قدم بردارید.

هویج در خواب می‌تواند، فریب دادن با وعده‌های تو خالی را نیز همراه خود داشته باشد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx