تعبیر خواب هیولا

تعبیر خواب هیولا
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب هیولا به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب هیولا در خواب نشانه خوبی در خواب ندارد. و دیدنش را معبران به بدی یاد کرده اند.دیدن هیولا در خواب نشانه گرفتاری و بیماری است.
تعبیر خواب دیدن هیولا در خواب و احوالات آن تعابیری بس بسیار وجود دارد.
اگر در خواب ببینید که هیولا را کشته اید نشانه آن است که به موفقیت و خوشبختی می رسید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

معبران غربی میگوید:

تعبیر خواب هیولا بدین معناست که اگر ببینید  با یك هیولا صحبت می كنید نشانه ی بدشانسی و دوران سخت است.

اگر هیولا از خود صداهائی ایجاد می كنند نشانه ی عذاب است

اگر هیولا با یكدیگر می جنگند نشانه ی بیماری است.

اگردر خواب ببینید که  هیولا لنگ لنگان راه می روند یعنی متحمل رنج بسیار سختی می شوید .

اگر  در خواب ببینید که هیولا شما را تعقیب می كند یعنی یك آبروریزی كه باعث آن دشمنان شما هستند .

اگر  ببینید که هیولا شروع به جنگ می كنند یعنی  دوستان  و آشنایان به شما ضربه خواهند زد .

اگر در خواب ببینید یك هیولا می دود نشانه ی یك بیماری و گرفتاری سخت است.

اگر یك هیولا وحشی را دیدید یعنی یك شخصیت مهم  به شما خدمتی می كند  و یاری می رساند.

اگر در خواب ببینید که  یك هیولا وحشی به شما حمله می كند یعنی عمرشما طولانی خواهد بود و شما زیاد عمر می کنید.

اگر در خواب ببینید که  یك هیولا وحشی دارید یعنی دشمنان نمی توانند به شما آسیب برسانند.

اگر یك هیولا وحشی در حال دویدن دیدید نشانه ی یك بیماری سخت و خطرناك  می باشد.

در سرزمین رویاها آمده:

تعبیر خواب هیولا بدین معناست که  اگر در خوب ببیید که با یک هیولا صحبت می کنید نشانه ان است که بدشانسی می آورید.
اگر در خواب ببینید که هیولاها از خود صداهائی ایجاد می کنند
نشانه ان است که اتفاقی برایتان می افتد که عذاب می کشید.
اگر در خواب ببینید که هیولا با یکدیگر می جنگند نشانه بیماری است.
اگر در خواب ببینید که هیولا لنگ لنگان راه می روند نشانه ان است که شما رنج فراوانی می کشید.

مقالات مرتبط

2.8 5 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

13 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
13
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx