تعبیر خواب وانت

تعبیر خواب وانت
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در تعبیر خواب وانت به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب وانت، زندگي شخصي و خصوصي شماست. اگر در خواب ديديد وانت مي رانيد و آسوده هستيد و مشکلي براي شما وجود ندارد خوب است چون زندگي خصوصي آرامي و با آرامشی را اداره خواهيد کرد و با برنامه ریزی پیش می روید.
در سایت ما متیوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر بار داشته باشيد و اين بار سنگين يا سبک باشد تجسم از وظايفي است که در زندگي شخصي را عهده گرفته ايد
يا خواهيد گرفت که هم ممکن است سنگين باشد و هم سبک و قابل تحمل.

اگر هنگام راندن وانت، چراغ ها روشن و افق روشن بود،  نشانه این است که آينده شما روشن است و در آینده اتفاقات بسیار خوب برایتان می افتد که باعث بهتر شدن حالتان می شود.

و اگر جز اين بود، آينده شما خوب نيست. اگر شما در وانت بوديد و ديگري رانندگي مي کرد،
به وضعي مي سيد که کسي ديگر بايد به شما کمک  و یاری کند و در زندگي خصوصي شما دخالت نمايد.

اگر در خواب دیدید که به پمپ بنزین می روید و بنزین می زنید نشانه این است
که خطری در کمینتان است و ممکن است یکی از عزازانتان را از دست بدهید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بنزین را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب  ديدن وانت بر هشت وجه است.
اول: عزو جاه (عزت و آبرو).
دوم: ولايت وفرمانروايي و بزرگی و منزلت
سوم: مرتبه ومنزلت
چهارم: بزرگي و ارزشمندی و شرافتمندی
پنجم: هيبت
ششم: خرمي (شادماني و سرور).
هفتم: رفعت
هشتم: آساني كارها و راحتی

تعبیر خواب دیدن وانت بدین معناست که اگر به خواب بيند بر وانت نشسته بود و وانت مي رفت دليل بر شرف و بزرگي است.
اگر ديد پادشاه وانتی به وي داد، دليل كه از پادشاه بزرگي يابد.

مقالات مرتبط

2 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx