تعبیر خواب واکسن زدن

تعبیر خواب واکسن زدن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب واکسن زدن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب واکسن زدن نشان این است که از سرزنش توسط فرد تزریق کننده نسبت به شما دارد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر در خواب‌ به‌ علت‌ بیماری‌، واکسنی‌ به‌ شما زده‌ شود یعنی‌ طرز برخورد، رفتار، کردار، عقاید و نقطه‌نظرات‌ ناپسندیده‌تان‌ را باید تغییر دهید و تحولی در آن ایجاد کنید.
این‌ خواب‌ به‌ شما هشدار می‌دهد که‌ لازم‌ است‌ هر چه‌ زودترسطوح‌ معنوی‌ و ذهنی‌تان‌ را بسط و گسترش‌ دهید.

آنلی بیتون میگوید:

واكسن زدن در خواب، بيانگر آن است كه بايد در انجام كارهايتان دقت بيشترى داشته باشيد
تا دچار مشكلات نشويد و گرفتار نشوید و زندگی خوبی را داشته باشید.

اگر خواب ببينيد دکتری به شما واكسن تزريق مي كند،
نشانة آن است كه فريفتة زيبايي زني خواهيد شد كه به احساسات  و عواطف عاشقانة شما پاسخ منفي خواهد دادو قبول نمی کند در اینجا اگر دیدید که دکتری به شما واکسن زد نشانه خوبی نیست.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دکتر را مشاهده کنید.)

اگر خواب ببينيد به ديگران واكسن می زنید.
نشانة آن است كه تلاش و کوشش شما براي به ثمر رساندن كاري به شكست مي انجامد و در ان موفق نمی شوید.

اگر دختري خواب ببيند كسي به پاي او واكسن تزريق مي كند ،
نشانة آن است كه در اثر خيانت به كسي ، روسياه خواهد شد و زندگی اش غرق در غم و اندوه می شود.

لیلا برایت میکوید:

اگر در خواب خود تزریق واکسن ببینید معنی خواب شما این است که انسانی هستید
که از ظلم ظالمان به مظلومان ناراحت شده اید
و در صدد این هستید تا از انها به هر نحوی شده حمایت کنید.

در سرزمین رویاها آمده:

اگر در خواب دیدید که به شما واکسن می زنند معنی خواب این است که نباید به کسی که لیاقتش را ندارد
بیش از اندازه محبت کنید و عشق بورزید چرا که جواب خوبی نمی گیرید و ناراحت می شوید.

اگر در خواب دیدید که نیازی به واکسن ندارید معنی خواب این است که عقل شما بر احساس و عواطف شما
پیروز می شوید و تصمیمات عاقلانه می گیرید و دچار اشتباه نمی شوید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx