تعبیر خواب پابرهنه بودن

تعبیر خواب پابرهنه بودن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای خواندن تعبیر خواب پابرهنه بودن همراه تعبیرک باشید.

تعبیر خواب پابرهنه بودن نشانه مشکلات زندگی و ارتباطات اجتماعی میباشد. پابرهنه بودن در خواب یعنی که؛ باید با مردم ارتباط بیشتری برقرار کنید.

دیدن خواب پابرهنه قدم زدن، یه معنی ازدواج، خوشبختی و سعادت است. پابرهنه روی ماسه ها قدم زدن، تعبیرش این است که؛ بزودی با فردی به سفر خواهید رفت.
تعبیر خواب مسافرت رفتن را می توانید در تعبیرک بخوانید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن پابرهنه در خواب، بر خستگی دلالت دارد.

اگر کسی ببیند که با یک پا راه میرود، شریکش از او جدا میشود.

تعبیر خواب پا را در تعبیرک بطور کامل بخوانید.

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در جاده ای پابرهنه بودید، خوب نیست.

اگر جاده ناصاف و غیر هموار بود، با مشکلاتی رو به رو می‌شوید. و به دشواری می افتید.

آنلی بیتون می گوید :

اگر در خواب خود را پابرهنه و سرگردان دیدید، به این معنا است که؛ براى رسیدن به اهداف خود باید توقعات خود را کم کنید. تا دچار نا امیدى نشوید.

اگر در خواب دیدید که، روی برف پابرهنه ایستادید،یعنی که دچار مشکلات مالی شده اید. و موانع بزرگی سر راهتان است.

 

**تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید، گفته میشود.**

 لیلا برایت می گوید :

اگر در خواب ببینید که پابرهنه بر روی سبزه ‌زاری قدم می‌زنید، به این معنا است که اوقات خوشی پیش رو دارید.

اگر در خواب پابرهنه بر روی صخره‌ها راه می‌روید، به این معنا است که دچار گرفتاری و مشکلات خواهید شد.

در کتاب تفسیر رویاها آمده :

پابرهنه بودن در خواب اشاره به ارتباط با واقعیت دارد.

اگر راه رفتن مشکل بود، به دشواری زندگی در آن برهه زمانی که رویا دیده شده اس،ت اشاره دارد.

در برخی فرهنگ‌ها؛ پابرهنه بودن را، فقر تداعی می‌کند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx