تعبیر خواب پارچ

تعبیر خواب پارچ
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب پارچ این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب پارچ  در خواب، نشانه به دست آوردن اخلاقی مداراگر با دیگران است و همچنین به ثمر رسیدن و به پایان رسیدن  تلاش‌های شما است

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

معبرین غربی گویند:

تعبیر خواب پارچ اشاره به روزی و نعمت فراوان دارد. در این دوران دچار کمبود نخواهید شد
و نعمت برای شما فراوان است و به رزق و روزی فراوان و زیادی می رسید

دیدن پارچ شکسته شده در خواب برای مردان به نشانه‌ی زن است و برای زنان نیز به معنی و تعبیر مرد است

اگر زن و یا دختر مجردی خواب ببینید پارچی در منزلش شکسته میشود  نشانه این است که دل و قلب او توسط مردی آشنا میشکند
و او را ترک خواهد کرد

اگر مردی مجرد یا متاهل خواب ببینید پارچ در خانه شکسته می‌شود نشانه این است که  زن و یا دختری دل و قلب او را می‌شکند

اگر دیدی پارچ آبی را دیگران خرد می‌کنند تعبیر این است که جمعی از دوستان و اطرفیانت علیه تو دسیسه میکنند
و تنها هدفشان ریختن آبرویت است و میخواهند که با شما دشمنی کنند و آبروی شما را ببرند

اگر ببینی پارچ آب را شکستی و سیلی از آب جمع شد و آن را خوردی تعبیر این است که از همسرت جدا شوی
و بسیار اشک بریزی و این دوری تو را اذیت خواهد کرد و تحمل ان را نداری(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب آب خوردن را مشاهده کنید.)

مطیعی تهرانی میگوید:

اگر کسی ببینید بدست مرده یک پارچ آب می‌دهد و پارچ در دستا‌ن مرده به هر شکلی می‌شکند
دلیل بر اینکه از همسر و یا معشوق خود بخاطر انواع گرفتاری‌ها و یا اختلاف سلیقه‌ها جدا می‌شود
و این جدایی باعث افسردگی شما می شود
دقت داشته باشید پارچ در خواب‌های ما بیشتر به معنی سلیقه و یا انتخاب است و شکستن آن نیکو نیست
و میتواند به عنوان ناسازگاری، سازش نکردن، عدم تفاهم و… تفسیر شود.

اگر مردی در خواب پارچ شکسته ببیند به معنای زن و اگر خانمی این خواب را ببیند
به معنای وجود یک مرد در زندگی وی تعبیر می شود. و نشانه این است که خیانت می کنند

اگر زن و یا دختری در خواب خود ببیند که پارچ در منزل خودش شکسته می شود
نشانه خوبی نیست و ممکن است از فرد آشنا ضربه بدی بخورد و قلبش شکسته شود. و افسرده شوی و اعتماد به نفس خود را از دست بدهی و احساس کنی که نزد مردم بی ارزشی

آنلی بیتون میگوید:

اگر فردی که خواب میبیند مرد متاهلی باشد و خواب او پارچ شکسته باشد و یا این که در خواب او شکستن پارچ اتفاق می افتد
نشانه ای از آن می باشد که دختری قلب او را می شکند و با احساساتش بازی می کند و آبروی او را می برد و او را تباه می کند

خورد شدن پارچ آب در خواب توسط جمعی از نزدیکان بدین معنا می باشد که آن ها برای شما دسیسه چینی می کنند
و هدفی که از این کار دارند ریختن آبرو می باشد و با انان دشمنی می کنند

مقالات مرتبط

4 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx