تعبیر خواب پاسبان

تعبیر خواب پاسبان

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورذ تعبیر خواب پاسبان به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب پاسبان در خواب خوب و نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید.

پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر و منفعت است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب دیدید که خودتان پاسبان شده اید و لباس پاسبانی پوشیده اید
خواب شما می گوید که ناخود آگاه از چیزی و کسی بیمناک هستید و می ترسید
لیکن خواب بدی نیست و نباید نگران و ناراحت و غمگین باشید.

چنانچه در خواب ببینید که پاسبانی به شما نزدیک می شود
نشانه این است که  امنیت و فراغت خیال می یابید و رفع نگرانی و تشویش شما می شود.

تعبیر خواب پاسبان بدین معناست که اگر دیدید که با پاسبانی همراه هستید و راه می روید
نشانه این است که  در یک مسیر سفر و مسافرت می روید به سفر می روید(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب مسافرت رفتن را مشاهده کنید.)

و چنانچه پاسبان چیزی به شما داد زیان می کنید و پولی نه چندان زیاد را از دست می دهید.

اگر شما به پاسبان چیزی بدهید  نشانه این است که در آینده نزدیک سودی و منفعتی نصیب شما می شود و بهره ای می برید.

اگر در خواب با پاسبان صحبت می کردید در روزهای آینده مورد سئوال قرار می گیرید و لازم می شود که به پرسشی جواب بدهید.

نه سئوال شما را خوشنود می کند و نه جواب را به رضایت می دهید و بالاخره اگر کسی را با لباس پاسبانی دیدید
و او آشنای شما بود نشانه این است که در روزهای آتی یکی از خویشاوندانتان و اقوامتان و دوستتان به شما خیانت می کند و دروغ می گوید. و شما را فریب می دهد

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx