تعبیر خواب پاسبان

تعبیر خواب پاسبان

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورذ تعبیر خواب پاسبان به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب پاسبان در خواب خوب و نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید.

پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر و منفعت است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب دیدید که خودتان پاسبان شده اید و لباس پاسبانی پوشیده اید
خواب شما می گوید که ناخود آگاه از چیزی و کسی بیمناک هستید و می ترسید
لیکن خواب بدی نیست و نباید نگران و ناراحت و غمگین باشید.

چنانچه در خواب ببینید که پاسبانی به شما نزدیک می شود
نشانه این است که  امنیت و فراغت خیال می یابید و رفع نگرانی و تشویش شما می شود.

تعبیر خواب پاسبان بدین معناست که اگر دیدید که با پاسبانی همراه هستید و راه می روید
نشانه این است که  در یک مسیر سفر و مسافرت می روید به سفر می روید(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب مسافرت رفتن را مشاهده کنید.)

و چنانچه پاسبان چیزی به شما داد زیان می کنید و پولی نه چندان زیاد را از دست می دهید.

اگر شما به پاسبان چیزی بدهید  نشانه این است که در آینده نزدیک سودی و منفعتی نصیب شما می شود و بهره ای می برید.

اگر در خواب با پاسبان صحبت می کردید در روزهای آینده مورد سئوال قرار می گیرید و لازم می شود که به پرسشی جواب بدهید.

نه سئوال شما را خوشنود می کند و نه جواب را به رضایت می دهید و بالاخره اگر کسی را با لباس پاسبانی دیدید
و او آشنای شما بود نشانه این است که در روزهای آتی یکی از خویشاوندانتان و اقوامتان و دوستتان به شما خیانت می کند و دروغ می گوید. و شما را فریب می دهد

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx