تعبیر خواب پاسپورت

تعبیر خواب پاسپورت
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای آگاهی و اطلاع از تعبیر خواب پاسپورت این مطلب را دنبال کنید.

دیدن پاسپورت در خواب؛ مانند بیداری که بحث سفر کردن در آن مطرح میشود. نشانگر مسافرت و گذراندن اوقات است.
گذرنامه یا پاسپورت یکی از مدارک مهم شناسایی رسمی میباشد. که از سوی دولت‌ ها برای شهروندان صادر می‌شود. این مدرک، از دولت های دیگر؛ اجازه می‌خواهد. تا به شهروندان اجازه گذر یا ورود به خاک آن کشورها را بدهد.
پاسپورت یا گذرنامه در خواب؛ اشاره به دوستان بی وفایی دارد. که در رابطه با موضوع مهم، به شما دروغ می گویند! در ادامه به تعبیر دقیق تر آن می پردازیم.
تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید؛ گفته میشود.
آنلی بیتون می گوید:
  • اگر در خوابتان ببینید که، پاسپورت شما را سوراخ می‌کنند. نشانه آن است. که بر مشکلاتتان غلبه خواهید کرد. و به مقامات مهمی دست پیدا خواهید کرد.
  • اگر پاسپورت خودتان را در خواب ببینید. نشانگر آن است. که دوستان بی وفایی در رابطه با موضوع مهمی به شما دروغ می گویند.
 لیلا برایت می گوید:
  • تعبیر خواب پاسپورت، به معنای داشتن روزهای خوب و همینطور، رفتن به مسافرت میباشد.
در سرزمین رویاها آمده:
  • اگر ببینید با پاسپورت به خارج سفر می کنید ؛ یعنی کار خود را تغییر خواهید داد.
  • چنانچه ببینید که؛ در یک کشور خارجی هستید و پاسپورت ندارید. یعنی؛ فکر شما بسیار مشوش است.
  • اگر دیدید که؛ از خارج درحال برگشتن هستید و پاسپورت همراهتان است. یعنی، تغییرات بزرگی در موقعیت های فعلی شما رخ خواهد داد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx